Informacje

„Ciepły montaż” okiem eksperta

Właściwy montaż okna to trwałe i skuteczne uszczelnienie miejsc osadzenia stolarki okiennej w ościeży, w myśl ogólnej zasady „szczelniej wewnątrz niż na zewnątrz”. Poprawnie wykonany ciepły montaż warstwowy, zapewniający utrzymanie wysokich parametrów okna musi składać się z paroszczelnej warstwy wewnętrznej, środkowej warstwy termoizolacyjnej oraz paroprzepuszczalnej warstwy zewnętrznej. Materiały niezbędne do wykonania montażu trójwarstwowego znaleźć można w ofercie firmy Soudal.

Montaż trójwarstwowy to rozwiązanie kompletne dla właściwego osadzenia okna w ościeżu. Prawidłowo wykonane uszczelnienie powinno składać się w trzech komplementarnych warstw: wewnętrznej, środkowej i zewnętrznej. Każda z nich odpowiednio pełni niezwykle istotną funkcję w zakresie paroszczelności i paroprzepuszczalności oraz izolacyjności cieplnej połączenia okna ze ścianą budynku i nie może zostać pominięta. – mówi Krzysztof Mateja, autor „Instrukcji montażu okien i drzwi balkonowych” wydanej przez Instytut Techniki Budowlanej.

Szczelniej wewnątrz niż na zewnątrz

Generalną zasadą uszczelniania połączenia okna ze ścianą powinno być zawsze ”szczelniej od wewnątrz niż na zewnątrz”. Jej przestrzeganie umożliwia dyfuzję pary wodnej z połączenia na zewnątrz budynku oraz zapobiega wnikaniu pary wodnej z pomieszczenia do warstwy ocieplenia. Uszczelnienie wykonywane jest w celu zabezpieczenia przed zawilgoceniem szczeliny między oknem a ościeżem. Dotyczy to zarówno wody opadowej ze strony zewnętrznej, jak i wilgoci z powietrza przenikającego z pomieszczenia od strony wewnętrznej. Przy wykonywaniu uszczelnienia należy także przestrzegać wytycznych producenta materiałów uszczelniających, które dotyczą: zgodności chemicznej stykających się ze sobą materiałów, oczyszczenia powierzchni przylegania, zagruntowania powierzchni przylegania (w zależności od rodzaju materiału) oraz wymagań związanych ze stosowaniem w określnych temperaturach i wilgotności.

Prawidłowe zasady uszczelniania – trzy warstwy

Produkty niezbędne do wykonania „ciepłego montażu” znaleźć można w ofercie Soudal pod nazwą Soudal Window System. W montażu warstwowym warstwę wewnętrzną stanowi uszczelnienie wykonane z materiałów paroszczelnych, w postaci różnego rodzaju taśm i folii nie przepuszczających powietrza i pary wodnej. To uszczelnienie nie dopuszcza do przenikania pary wodnej z pomieszczenia do szczeliny między oknem a ścianą budynku. Dzięki temu zapobiega wykraplaniu się pary wodnej w szczelinie wypełnionej materiałem termoizolacyjnym. Warstwę zewnętrzną stanowi uszczelnienie wykonane z impregnowanych taśm rozprężnych lub warstwowych folii paro przepuszczalnych, które zapobiegają przenikaniu wody opadowej do wnętrza szczeliny między oknem a ścianą przy jednoczesnym zachowaniu paroprzepuszczalności. W systemie SWS takie wymagania spełniają taśmy SWS Universal Outside i Universal Inside. To nowy typ taśm okiennych zewnętrznych i wewnętrznych, który posiada specjalny pasek klejący umożliwiający mocowanie taśm do profila okiennego, zarówno od strony licowej, jak i spodniej. Rozwiązanie to pozwala montować taśmy SWS na profilu okiennym przed jego montażem mechanicznym i aplikacją pianki lub już po osadzeniu ościeżnicy w ościeżu. Z myślą o montażu w nierównych ościeżach oraz renowacji starych budynków Soudal oferuje także taśmy Universal Inside z taśmą podtynkową. Taśma działa podobnie jak taśmy Universal, a siatka podtynkowa zostaje zatopiona w warstwie zaprawy cementowo-wapiennej. W ofercie firmy znaleźć też można taśmy rozprężne Soudaband Acryl, przeznaczone przede wszystkim do montażu stolarki w ścianie w węgarkiem. Grubość użytej taśmy należy tu dobrać odpowiednio do wielkości szczeliny (rozprężenie powinno nastąpić maksymalnie do 33% normalnej grubości taśmy). Izolacje termiczną i akustyczną złącza okiennego zapewnia warstwa środkowa, którą z kolei stanowi izolacyjna pianka poliuretanowa. Piana rozpręża się podczas utwardzania – należy aplikować ja tak by szczelina była wypełniona całkowicie a nadmiar piany nie powodował zbytecznych naprężeń i deformacji profila.

Zostaw komentarz

Twój e-mail nie będzie opublikowany. Pola z gwiazdką * są obowiązkowe.