Na stronie e-dobrydom.pl mogą występować wpisy o charakterze reklamowym.

Redakcja

ZESPÓŁ REDAKCYJNY: prasa@wydawnictwodobrydom.pl
DYREKTOR BIURA REKLAMY: reklama@wydawnictwodobrydom.pl
WYDAWCA: WYDAWNICTWO DOBRY DOM
35-302 Rzeszów,
ul. Wrzesława Romańczuka 6,
tel.: (17) 852 52 20
e-mail: wydawnictwo@wydawnictwodobrydom.pl