Redakcja

ZESPÓŁ REDAKCYJNY: Waldemar Kowalski
OPRACOWANIE GRAFICZNE: Grzegorz Piwko
Rafał Koziarz
DYREKTOR BIURA REKLAMY: Krzysztof Babiarz
ASYSTENT DS. MARKETINGU: Małgorzata Serwin
KOLPORTAŻ: Mirosław Trawka
DZIAŁ IT: Dział IT
WYDAWCA: WYDAWNICTWO DOBRY DOM
35-302 Rzeszów,
ul. Litewska 10
tel.: (17) 852 52 20
e-mail: wydawnictwo@grupadobrydom.pl