Informacje

Co warto wiedzieć na temat instalacji elektrycznej i grzewczej?

Instalacja elektryczna odpowiada za rozprowadzanie zasilania i sygnałów w domu, obiektach użyteczności publicznej i przedsiębiorstwach. Przy jej projektowaniu należy wziąć pod uwagę kilka ważnych czynników. Tym bardziej, że od prawidłowej pracy instalacji elektrycznej zależy bezpieczeństwo jej użytkowników.

Do ustalonych miejsc położenia punktów świetlnych, włączników i gniazd musimy dobrać odpowiednie przewody – ważna jest ich długość oraz przewidywane obciążenie prądowe. Najlepiej aby dobór w tym zakresie został przeprowadzony przez projektanta.

Poszczególne elementy domowej instalacji elektrycznej integruje rozdzielnica. Nowe modele tych urządzeń bazują na aparaturze modułowej, która jest instalowana na szynie DIN. Kluczowymi elementami wyposażenia rozdzielnicy są wyłączniki nadmiarowoprądowe. Mają one za zadanie zapewnienie ochrony instalacji przed przeciążeniami. Za ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym odpowiadają wyłączniki różnicowoprądowe (RCD).

W nowoczesnych instalacjach elektrycznych istotną rolę odgrywają ograniczniki przepięć. Zaprojektowano je z myślą o ochronie aparatury elektrycznej przed przejściowymi przepięciami, które mogą powstać podczas załączania lub wyłączania nieobciążonej linii napowietrznej lub w efekcie uderzenia pioruna w linię napowietrzną.

Często w instalacjach elektrycznych uwzględnia się także przekaźniki priorytetowe. Potrzebne są zwłaszcza wtedy, gdy korzystamy z wielu urządzeń cechujących się znacznym poborem prądu, a ich równoczesna praca spowodowałaby zadziałanie zabezpieczeń nadprądowych. Kiedy na przykład uruchamiamy kuchenkę elektryczną, zostaje odłączony obwód zasilania elektrycznego systemu ogrzewania.

Właściwie działająca instalacja elektryczna jest niezwykle istotna, zwłaszcza jeżeli korzystamy z ogrzewania elektrycznego. Najczęściej elektryczne źródła ciepła takie jak grzejniki konwekcyjne czy też piece akumulacyjne zasilane są z wydzielonych obwodów instalacyjnych. W tym przypadku trzeba zwrócić szczególną uwagę na odpowiednio dobrane zabezpieczenia zapewniające ochronę przed przeciążeniem. Jeżeli korzystamy z ogrzewania akumulacyjnego i mamy w planie zlecić wykonanie projektu instalacji elektrycznej, warto rozważyć drugą, tańszą taryfę energetyczną. W takim przypadku musimy wystąpić z wnioskiem do Zakładu Energetycznego.

Na etapie projektowania instalacji elektrycznej powinno się uwzględnić system przeciwzamarzaniowy i przeciwoblodzeniowy. W tym przypadku istotną rolę odgrywa nie tylko odpowiednie obciążenie prądowe, ale również ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym. Pamiętać należy o wymaganiach, które stawiane są instalacjom elektrycznym przebiegającym w ziemi. Wymagania w tym zakresie zawierają odpowiednie normy.

Projektowanie instalacji elektrycznej to również dobry moment na uwzględnienie systemu budynku inteligentnego. Należy podkreślić, że funkcjonalność instalacji tego typu jest bardzo obszerna. Może ona obejmować chociażby sterowanie oświetleniem wewnętrznym i zewnętrznym w zależności od liczby osób w pomieszczeniach lub natężenia światła. Nowoczesne systemy zarządzania budynkiem to również systemy zasilania UPS, sterowanie ogrzewaniem, sieć teleinformatyczna, systemy monitoringu i alarmowania, a także symulacja obecności. Integracji często poddają się systemy: sterowania oddymianiem pożarowym, kontroli dostępu oraz pogodowy. Przydatne rozwiązanie stanowi możliwość sterowania wentylacją, klimatyzacją i filtracją w oparciu o parametry jakości powietrza, czyli zawartości dwutlenku węgla i wilgotności.

Instalacja elektryczna to inwestycja na wiele lat. Właśnie dlatego należy bardzo dobrze przemyśleć jej projekt zarówno pod względem walorów użytkowych jak i bezpieczeństwa. Warto też zaufać specjalistom. Dzięki nim właściwie dobierzemy instalację elektryczną, słaboprądową, oświetleniową (wewnętrzną i zewnętrzną) oraz systemy inteligentnego budynku. Firma Elektrotermia jest w stanie podjąć się kompleksowego zaprojektowania instalacji również w obiektach użyteczności publicznej i przedsiębiorstwach. To właśnie w tych miejscach, oprócz zasilającej i oświetleniowej instalacji elektrycznej, zastosowanie znajdują systemy: okablowania strukturalnego, telekomunikacyjne, sygnalizacji pożaru czy też kontroli dostępu. Na pewno przydadzą się także instalacje antywłamaniowe i systemy telewizji dozorowej/przemysłowej. Gromadzenie niezbędnych informacji na temat instalacji a także korzystanie z wiedzy profesjonalistów z pewnością pomoże nam przy zakupie odpowiednich, niezawodnie działających urządzeń, a tym samym ustrzeże przed konsekwencjami niewłaściwego wyboru i montażu.

Zostaw komentarz

Twój e-mail nie będzie opublikowany. Pola z gwiazdką * są obowiązkowe.