InformacjeProdukty

Dom Zeroenergetyczny Green Power

Ściany zewnętrzne i wewnętrzne w Domu Zeroenergetycznym Green Power już gotowe!

Ponad 90% domów jednorodzinnych w Polsce powstaje w technologii murowanej, z czego większość budowana jest z ceramiki. Pod względem parametrów termoizolacyjnych najlepszym materiałem do budowy ścian zewnętrznych są pustaki z ceramiki poryzowanej. Zostały one zastosowane również w Domu Zeroenergetycznym GREEN POWER, a wybór padł na system TERMOton S45 polskiego producenta ZCB Owczary.

Budując dom zeroenergetyczny należy przede wszystkim zadbać o parametry izolacyjne jego konstrukcji. Powinny one nie tylko spełniać wymogi normowe (obecnie współczynnik U dla ścian zewnętrznych nie może być większy niż 0,30 W/m2K, od 2021 roku ma to być 0,20 W/m2K), ale najlepiej również odpowiadać wymaganiom budownictwa pasywnego (współczynnik U nie większy niż 0,15 W/m2K). Wysoka izolacyjność termiczna murowanych ścian zewnętrznych jest najłatwiejsza do osiągnięcia w konstrukcjach wielowarstwowych, z ociepleniem. Na takie rozwiązanie zdecydowano się również w budynku GREEN POWER, w którym cała dolna kondygnacja została wykonana z poryzowanych pustaków ceramicznych TERMOton P+W 25. Zostaną one docelowo ocieplone 24-centymetrową warstwą wełny mineralnej FRONTROCK MAX E firmy Rockwool, dzięki czemu współczynnik przenikania ciepła Uc (uwzględniającego poprawki na łączniki) wyniesie niewiele ponad 0,12 W/m2K, przy grubości ściany ok. 52 cm. To mniej niż wynika z wymagań dla budynków pasywnych (0,15 W/m2K). Konstrukcja budynku opiera się na trzech modułach niezależnie funkcjonujących energetycznie w budynku. Wspólnie z szefem akcji Green Power uzgodniliśmy, że najlepszym rozwiązaniem dla konstrukcji ściany występującej w module pierwszym – parteru będzie pustak TERMOton P+W 25, który wchodzi w skład oferowanej przez ZCB Owczary ściany dwuwarstwowej TERMOton S-45. Wraz z ponad 20-cm warstwą izolacyjną daje współczynnik przenikania ciepła U=0,12 W/m2K. Wysoki współczynnik oporu cieplnego wraz z takimi parametrami jak wysoka akumulacja cieplna, ponadprzeciętne możliwości dyfuzji pary wodnej powodują, iż ceramika jest niezastąpiona w tego typu projektach – podsumował Adrzej Janiszewski, szef marketingu w ZCB Owczary.

System TERMOton – korzyści za zastosowania ceramiki poryzowanej

Poryzowane pustaki ceramiczne TERMOton produkowane są z biologicznie czystych i naturalnych surowców ilastych i przeznaczone są do budowy wielowarstwowych ścian zewnętrznych oraz wewnętrznych. Dzięki niskiej gęstości objętościowej mają one stosunkowo niewielką masę przy dużym gabarycie, co upraszcza i przyspiesza prace murarskie oraz obniża w znaczący sposób koszty związane z robocizną. Pustaki TERMOton łączone są tylko na spoinę poziomą, natomiast wyprofilowane połączenie P+W, czyli Pióro-Wpust pozwala na eliminację pionowych spoin.Duży rozmiar pustaków TERMOton dodatkowo zmniejsza ilość spoin na metrze kwadratowym ściany – w rezultacie otrzymujemy cieplejszy mur, ponieważ spoiny są naturalnymi mostkami termicznymi.  Ponadto poryzowane pustaki ceramiczne TERMOton charakteryzują się również bardzo dobrymi parametrami akustycznymi. To bardzo ważna cecha, wpływająca na komfort życia mieszkańców, szczególnie domów usytuowanych w pobliżu dróg w centrum niewielkiego miasta. Współczynnik izolacyjności akustycznej dla pełnego muru z pustaków TERMOton wynosi Rw=53dB, co oznacza dobrą zdolność tłumienia dźwięków przez materiał.

Ściany parteru w Domu Zeroenergetycznym GREEN POWER

Prace przy murowaniu ścian zewnętrznych parteru (ok. 150 m2 powierzchni muru) budynku GREEN POWER przewidziane zostały na ok. 7 dni. Najpierw dostarczone zostały palety z pustakami TERMOton, a 4-osobowa ekipa przygotowała sprzęt: betoniarkę, taczki i rusztowania. Nadzór nad poprawnością wykonanych prac sprawował szef marketingu ZCB Owczary, Andrzej Janiszewski.

Pierwsza warstwa pustaków tradycyjnie układana jest na folii polietylenowej, która stanowi izolację przeciwwilgociową, zapobiegającą podciąganiu wody z betonowego podłoża. Prace zaczyna się od wymurowania narożników, bardzo starannie sprawdzając ich ustawienie w pionie i poziomie. Od dokładności wymurowania pierwszej warstwy zależeć będzie poprawność wykonania całej ściany, dlatego jest to etap szczególnie ważny. Aby umożliwić prawidłowe ustawienie pustaków, układa się je na dość grubej warstwie tradycyjnej zaprawy.

Kolejne warstwy pustaków TERMOton również były murowane na grubowarstwowej zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 10 mm. Wykorzystana została zaprawa AZ-103 firmy Alpol, która dostępna jest w postaci gotowej mieszanki i wymaga jedynie zarobienia z wodą. W systemie TERMOton nie stosuje się spoin pionowych, a pustaki łączone są na pióro i wpust. Dzięki temu o ok. 40% ogranicza się zużycie zaprawy, a przede wszystkim eliminuje mostki termiczne w tych miejscach.

Zostaw komentarz

Twój e-mail nie będzie opublikowany. Pola z gwiazdką * są obowiązkowe.