Informacje

Drzwi wejściowe okiem ubezpieczyciela

Na co zwracają uwagę firmy ubezpieczeniowe.

W celu ochrony własnego mienia i zabezpieczenia nowego miejsca zamieszkania przed kradzieżą, włamaniem czy zdarzeniem losowym, wielu właścicieli decyduje się na wykupienie polisy w firmie ubezpieczeniowej. Rzecz wydaję się pozornie prosta, tym bardziej, iż mocno konkurencyjny rynek ubezpieczeniowy walczy o klientów atrakcyjnymi ofertami. Niemniej ubezpieczyciele zabezpieczają się szeregiem warunków, jakie musi spełnić klient, aby jego dom mógł zostać uznany za bezpieczny i niezagrożony szybką wypłatą odszkodowania. Duża liczba obostrzeń dotyczy drzwi zewnętrznych – wizytówki naszych domów.

Drzwi wejściowe do domu powinny być odpowiednio zabezpieczone. – Wszystkie drzwi zewnętrzne prowadzące do pomieszczeń naszego mieszkania powinny być w należytym stanie technicznym oraz tak skonstruowane, osadzone i zamknięte, aby ich wyłamanie bądź wyważenie nie było możliwe bez użycia siły lub ostrych narzędzi – przekonuje Marcin Pawlak, właściciel firmy Stolpaw, producenta drzwi zewnętrznych w Polsce.

Przedsiębiorstwa ubezpieczeniowe wymagają, aby wejście posiadało co najmniej dwa zamki wielozastawkowe lub jeden – zamek wielopunktowy. Zamkiem wielozastawkowym jest każdy zamek, do którego klucz posiada więcej niż dwa żłobienia prostopadłe do trzonu. Z kolei, zamek wielopunktowy działa w ten sposób, iż przekręcenie klucza powoduje zaryglowanie wejścia w kilku punktach na wysokości drzwi. – Drzwi oszklone nie mogą być zaopatrzone w zamki, które można otworzyć bez klucza przez otwór wybity w szybie – dodaje Marcin Pawlak. Dla ubezpieczyciela nie ma znaczenia grubość drzwi oraz drewno z jakiego było wykonane.

Dla wielu ubezpieczycieli powyższe wymagania są wystarczające. Zdarza się jednak, że firmy z uwagi na ochronę swoich interesów zawierają w umowie szereg koniecznych do spełnienia wymagań.

Ubezpieczyciele: CONCORDIA, GENERALI, COMMERCIAL UNION, MTU, SIGNAL IDUNA i ALLIANZ stawiają warunek, aby wszystkie drzwi wejściowe były wyposażone w co najmniej dwa zamki wielozastawkowe lub jeden dowolny zamek, ale posiadający atest Instytutu Mechaniki Precyzyjnej (IMP). Instytucja ta zajmuje się m.in. uszlachetnianiem wyrobów metalowych poprzez zwiększenie ich odporności korozyjnej oraz podwyższenie właściwości mechanicznych, wytrzymałości i odporności na zużycie w procesie tarcia. Instytut wystawia certyfikaty dla produktów spełniających wysokie wymagania jakościowe. Firma CIGNA STU, poza dwoma zamkami wielozastawkowymi, aprobuje zamek posiadający atest IMP lub Centralnego Laboratorium Kryminalistyki Policji, jak również wspomniany wcześniej zamek wielopunktowy. HESTIA z kolei warunkuje, iż drzwi powinny być osadzone prawidłowo i zamknięte na dwa zamki wielozastawkowe lub jeden zamek z atestem dowolnej instytucji upoważnionej do ich wydawania. Ubezpieczyciel INTER POLSKA wymaga jedynie dwóch zamków wielozastawkowych.

Kilka niekonwencjonalnych wymagań prezentują czołowi ubezpieczyciele w kraju. Firma PZU poza dwoma zamkami wielozastawkowymi lub jednym zamkiem wielopunktowym zaleca zamek mechaniczno – elektroniczny. WARTA jako minimum traktuje dwa zamki wielozastawkowe lub jeden zamek wielopunktowy, jeden zamek elektroniczny bądź też zamek posiadający atest bezpieczeństwa. Ubezpieczyciel COMPENSA w kwestii zamków oczekuje tradycyjnych dwóch zamków wielozastawkowych lub jeden posiadający atest bezpieczeństwa. Niemniej w przypadku drzwi niepełnych (przeszklonych) stawia warunek zabezpieczenia otworu szybą antywłamaniową lub kratą.

Oczywiście im lepiej zabezpieczone drzwi, tym łatwiej podpisać umowę z ubezpieczycielem. W wielu przypadkach dodatkowe mechanizmy lub rozwiązania, utrudniające włamanie się do domu czy kradzież, mogą skłonić ubezpieczyciela do obniżenia kwoty rocznej składki ubezpieczeniowej. Warto zatem, w celu zwiększenia bezpieczeństwa naszego domu lub mieszkania, wybrać drzwi posiadające zasuwnicę wielopunktową wzmacniającą ryglowanie, zawiasy z zabezpieczeniem przed ściągnięciem skrzydła oraz antywłamaniowe wkładki zamka. Wielu producentów oferuje również drzwi posiadające specjalnie wzmocnione profile skrzydła. Standardem powoli staje się, w przypadku drzwi przeszklonych – szyba antywłamaniowa tzw. P4.

Klienci coraz częściej zwracają uwagę, poza ceną oraz ciekawym designer, na bezpieczeństwo, jakie zapewniają drzwi zewnętrzne. Skłoniło to producentów do tworzenie klas antywłamaniowości, które według europejskich norm posiadają skalę oporności na włamania od 1 do 4.

Warto zdawać sobie sprawę, że ubezpieczenie domu to jedno, a zdrowy rozsądek i zapobiegliwość – drugie. Nie należy zatem powierzać losu naszego domu wyłącznie w ręce ubezpieczyciela. Polisa pozwoli nam bowiem jedynie odzyskać część straconego majątku, lecz niestety nie zaoszczędzi nam stresu oraz straconego czasu przy załatwianiu formalności związanych z uzyskaniem odszkodowania. Dlatego też warto pomyśleć o dodatkowym zabezpieczeniu naszego domu wykraczającym poza wymagane przez firmy metody. Wybór jest szeroki, gdyż producenci drzwi w walce o bezpieczeństwo domu/mieszkania Klienta stosują nowe, coraz bardziej wyrafinowane mechanizmy zabezpieczenia przed włamaniem. Ponadto, ubezpieczyciele są skłonni zaoferować niższą stawkę składki ubezpieczeniowej, gdy przedstawimy im wysokiej klasy mechanizmy antywłamaniowe.

Zostaw komentarz

Twój e-mail nie będzie opublikowany. Pola z gwiazdką * są obowiązkowe.