InformacjeTechnologie

Eksperymentalny dom zeroenergetyczny GREEN POWER

Niedawno powstał eksperymentalny dom zeroenergetyczny plus budowany wspólnie przez firmy oferujące energooszczędne technologie, m.in. partnera DOBREGO DOMU, Zakład Ceramiki Budowlanej Owczary. Celem projektu było wybudowanie przyjaznego dla środowiska domu w koncepcji zrównoważonego budownictwa. Ma on zapewnić jego mieszkańcom komfort i wysoką efektywność energetyczną.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom nowoczesnych, wymagających oraz chcących oszczędzać energię klientów, firma Owczary wzięła udział w projekcie budowy domu zeroenergetycznego plus. Jest to budynek jednorodzinny, mieszkalny o zwartej prostej bryle, niepodpiwniczony, piętrowy z dobudowanym garażem, płaskim dachem. Jak piszą autorzy projektu na stronie dotyczącej budynku, doświadczenia nabyte podczas budowy mają być podłożem dla prac legislacyjnych i tworzenia zgodnego ze współczesnymi wymaganiami prawa oraz obyczaju. Ich pragnieniem jest, aby możliwe stało się wprowadzenie czytelnych dla inwestorów mierników domu zrównoważonego, co pozwoli na lepsze szacowanie wartości budynku. Dążą oni do opracowania podobnych standardów, jakie funkcjonują np. przy urządzeniach AGD, które mają czytelne dla nabywców etykiety efektywności energetycznej. W przypadku budownictwa taka etykieta energetyczna będzie potencjalnym narzędziem marketingowym dla deweloperów.

Forma architektoniczna i funkcja eksperymentalnego budynku

Budynek zaprojektowano według definicji domu pasywnego (15 kW/m²/rok) bez strat i mostków termicznych (straty ograniczone do minimum) podzielony na moduły energetyczne funkcjonujące samodzielnie. Moduł pierwszy – parter, moduł drugi – piętro, moduł trzeci – garaż. Wszystkie moduły są niezależnie funkcjonującymi systemami energetycznymi budynku. Każdy moduł wykonany jest w innych technologiach budowlanych w celu zdefiniowania najcieplejszych rozwiązań i ich opisania mającego na celu wskazanie inwestorowi najlepszego rozwiązania.

Układ konstrukcyjny eksperymentalnego obiektu budowlanego

Parter jest wykonany z betonu wylewanego razem z płytą oraz stropem. W rdzeniu betonowym płyty i stropu znajduje się system rur powietrznych stanowiący system grzewczy rdzeniowy. Powietrze w systemie rur jest ogrzewane do 320°C i poruszane za pomocą systemu fotowoltaicznego oraz stacji akumulatorów. „Puszka” parteru wylana z betonu powoduje, że konstrukcja energetyczna oparta jest na niskotemperaturowym czynniku i wysokiej akumulacyjności płyty, ścian oraz stropu. W betonowym stropie oprócz systemu grzewczego zatopiony jest drugi zestaw rur, który ma na celu wymianę powietrza w budynku z wykorzystaniem rekuperacji oraz dodatkowo odzyskiwanie energii cieplnej z rdzenia betonowego w sezonie letnim i przejściowym. Pozostały system rekuperacji oparty jest na tradycyjnym wymienniku przeciwprądowym.

Piętro budynku wykonane jest w technologii szkieletu metalowego z maksymalnym wyciszeniem oraz wyizolowaniem termicznym. Systemem grzewczy piętra jest ogrzany powietrzem ze stropu parteru.

Garaż jest niezależnym modułem zasilanym pompą ciepła oraz wiatrakownicą ze stacją doładowującą dla samochodu elektrycznego, do której w okresach przejściowych oraz latem następuje zrzut energii z systemów fotowoltaicznych. Samochód elektryczny ma zasięg 60 kilometrów.

Rozwiązania i sposób funkcjonowania zasadniczych urządzeń instalacji technicznych

Budynek mieszkalny jest wyposażony w instalacje centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjną i elektryczną. Ogrzewanie i ciepłą wodę zapewnia pompa ciepła. Układ jest wspomagany energią elektryczną uzyskaną z paneli fotowoltaicznych.

Dane techniczne obiektu charakteryzujące jego wpływ na środowisko, zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie

  • Przyjmuje się średnie zapotrzebowanie na wodę pitną w ilości 100 l / 24 h dla jednego mieszkańca budynku, jakość wody zapewnia jej dostawca w oparciu o ustalenia normy branżowej.
  • W efekcie założonego programu użytkowego budynku jednorodzinnego oraz z uwagi na projektowane ogrzewanie budynku, zanieczyszczenia pyłowe, płynne i zapachowe nie występują.
  • Odpady stałe, tzn. kuchenne i domowe, są wywożone. Jako średnie wartości jednostkowe powstawania odpadów stałych przyjmuje się 2,8 dm² na 24 h dla jednego mieszkańca. Odpady gromadzone są w pojemnikach stalowych opróżnianych okresowo przez koncesjonowany zakład oczyszczania.
  • Dla założonego programu użytkowego nie występuje związana z eksploatacją budynku emisja hałasu, wibracji i promieniowania, w tym jonizującego, jak również nie powstaje pole elektromagnetyczne czy inne zakłócenia.
  • Charakter, program użytkowy i wielkość budynku oraz sposób jego posadowienia nie wpływa negatywnie na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, glebę oraz wody powierzchniowe i podziemne.

Zostaw komentarz

Twój e-mail nie będzie opublikowany. Pola z gwiazdką * są obowiązkowe.