Informacje

Jak zmienia się branża budowlana?

Porównując kilkanaście ostatnich lat, można zauważyć duże zmiany na rynku usług budowlanych. Są to zmiany korzystne zarówno z punktu widzenia firm, jak i klientów. Jedną z najbardziej znaczących zmian jest na pewno ogromna konkurencyjność tej branży.

Początek zmian rynkowych w Polsce około w 1998 roku oraz  po wstąpieniu Polski do Unii   to czas napływu zagranicznego kapitału, a wraz z nim wiedzy, technologii oraz specjalistycznego sprzętu. Jakość produktów została dostosowana do wymogów europejskich, a wraz z nią w większości nowoczesnych firm pojawił się nowy model biznesowy w coraz bardziej konkurencyjnym otoczeniu.

Najważniejsze nowości na rynku usług budowlanych, które pojawiły się w ciągu ostatnich 10 lat to przede wszystkim nastawienie proekologiczne oraz budownictwo o wyższym standardzie. Postęp technologiczny powoduje, że zaledwie kilkuletni budynek może sprawiać wrażenie znacznie starszego niż jest w rzeczywistości, na przykład ze względu na wykorzystane do jego wykończenia materiały czy architekturę, która szybko wychodzi z mody. Zmienia się również stosunek firm budowlanych do wykonawców i podwykonawców, którzy realizują wspólnie projekt na partnerskich zasadach. W ostatnich latach można mówić o znaczącym wzroście świadomości konsumenckiej. Z roku na rok klienci mają coraz większe oczekiwania względem produktów. Dotrzymanie terminowości jest już obligatoryjne.

– Dla klienta jest to prawdopodobnie najważniejsze kryterium, szczególnie w niepewnych ekonomicznie czasach. Kiedyś klienci mniej zwracali uwagę na jakość wykonania usługi,  najważniejsze było żeby w ogóle odebrać mieszkanie. Firmom wystarczyła nieduża hala produkcyjna, narzędzia czy magazyn. Te czasy należą już do przeszłości. Dziś klienci nareszcie oczekują wysokiej jakości usług z zachowaniem wysokich standardów bezpieczeństwa, estetyki czy ekologii – komentuje Jens Winter, Prezes Zarządu Copla Construction Management.

W ostatnim czasie boom przeżywa budownictwo energooszczędne, a także modułowe oraz ekologiczne domy pasywne. Coraz więcej klientów przywiązuje wagę do wysokiej jakości materiałów budowlanych i wykończeniowych, spełniających wymogi budownictwa energooszczędnego.

– Dzięki standardom Unii Europejskiej możliwe jest zastosowanie technologii oraz materiałów budowlanych z innych państw członkowskich, bez konieczności wykonywania dodatkowych badań w Polsce. Polskie prawo budowlane jest natomiast nadal bardzo restrykcyjne, dlatego też przetrwają tylko te firmy, które oferują rzetelne usługi i są wypłacalne. Spółki powinny dotrzymywać planowanych terminów, budować zgodnie z zamierzonym harmonogramem oraz dbać o jakość używanych materiałów. Nie mogą też przekraczać zaplanowanego budżetu. Ważne jest również, by kadra była odpowiednio przeszkolona. Należy pamiętać, że sukces firmy zależy w dużej mierze od podejścia do klienta – dodaje Jens Winter.

Obecnie coraz mniej firm na rynku usług budowlanych radzi sobie dobrze. Powody są różne. Zamówienia publiczne wydają się być bardzo rygorystyczne nawet dla uznanych i doświadczonych firm na rynku budowlanym. Sytuacja ta ma zmienić się w przyszłym roku, dzięki wejściu w życie fundamentalnych ustaw oraz aktów wykonawczych. Co za tym idzie, budownictwo powinno mieć znacznie lepsze warunki działalności. Funkcjonowanie branży na polskim rynku różni się od działalności zagranicznej. W Polsce gospodarka wolnorynkowa działa zasadniczo krótko, stąd widoczna jest duża rywalizacja między firmami. Często mówi się o braku współpracy pomiędzy nimi oraz braku stosowania podstawowych zasad Fair Play.

Zostaw komentarz

Twój e-mail nie będzie opublikowany. Pola z gwiazdką * są obowiązkowe.