Na stronie e-dobrydom.pl mogą występować wpisy o charakterze reklamowym.

Informacje

Nowe partnerstwa Grupy VELUX na rzecz zmniejszenia emisji CO2

1920_novelis-liniaprodukcujna

Grupa VELUX podpisała trzy nowe umowy partnerskie – z firmą BayWa r.e., jednym z największych międzynarodowych dostawców instalacji fotowoltaicznych oraz firmami Hydro i Novelis,  które są dostawcami aluminium niskoemisyjnego i z recyklingu. Dzięki zastosowaniu takiego aluminium emisja CO2 na kilogram aluminium wykorzystanego do produkcji elementów okien dachowych, do płaskiego dachu, rolet i oblachowania okien VELUX zostanie znacznie ograniczona. Z kolei współpraca z firmą BayWa r.e. zakłada budowę dwóch farm solarnych w Hiszpanii, które będą generowały 167 GWh odnawialnej energii elektrycznej rocznie.

Działania te są częścią zobowiązania Grupy VELUX do stania się firmą całkowicie neutralną pod względem emisji CO2 (zakres 1 i 2). Ponadto, Grupa pracuje nad zmniejszeniem o 50% emisji CO2 w całym łańcuchu wartości (zakres 3) do 2030 roku. Ponieważ ponad 94% śladu węglowego Grupy VELUX pochodzi z materiałów stosowanych w jej produktach, umowy partnerskie w ramach łańcucha wartości mają kluczowe znaczenie dla realizacji tego zobowiązania.

Produkty VELUX z niskoemisyjnym aluminium – Hydro REDUXA® i Hydro CIRCAL®

Umowa partnerska z firmą Hydro ma na celu osiągnięcie do 2030 roku poziomu poniżej 2,0 kg dwutlenku węgla emitowanego na 1 kg aluminium, co stanowi mniej niż jedną piątą średniej europejskiej wynoszącej 11,3 kg dwutlenku węgla na 1 kg aluminium. Ten ambitny cel obejmuje cały łańcuch wartości aluminium w Grupie VELUX i opiera się na średniej pochodzącej ze wszystkich komponentów aluminiowych, które będą dostarczane od Hydro do firmy VELUX. Aby osiągnąć ten cel, do produkcji aluminiowych elementów okien dachowych, do płaskiego dachu, rolet wewnętrznych i zewnętrznych VELUX, będą wykorzystywane komponenty pochodzące z niskoemisyjnych serii Hydro REDUXA® i Hydro CIRCAL®. Produkty Hydro REDUXA® wytwarzane są przy użyciu odnawialnych źródeł energii wodnej, wiatrowej i słonecznej oraz najnowocześniejszej technologii elektrolizy. Ich ślad węglowy wynosi maksymalnie 4,0 kg CO2 na 1 kg wyprodukowanego aluminium. Z kolei produkty Hydro CIRCAL® wytwarzane są z materiałów pochodzących w 75% z recyklingu z odpadów przemysłowych, a ich ślad węglowy wynosi 2,3 kg CO22 na 1 kg wyprodukowanego aluminium.

Firma VELUX ocenia, że do końca 2022 roku to partnerstwo pozwoli ograniczyć emisję CO2 o 15 000 – 20 000 ton.

1920_hydro-reduxa

Budownictwo odpowiada za 35% emisji gazów cieplarnianych. Dlatego to, jakich technologii używamy do budowy naszych domów ma kluczowe znaczenie. Niezwykle ważne jest, aby materiały, z których są wykonane, były bardziej zrównoważone. Wprowadzając niskoemisyjne aluminium do naszych produktów, robimy kolejny krok do osiągnięcia najbardziej ambitnego celu Grupy VELUX w zakresie zrównoważonego rozwoju – zmniejszenia emisji w zakresie 3 o 50% do 2030 roku – podkreśla Adam Ambrozik, dyrektor ds. korporacyjnych VELUX Polska.

Partnerstwo z Novelis – aluminium z recyklingu

Umowa partnerska z firmą Novelis zakłada osiągnięcie do końca 2024 roku poziomu poniżej 4,0 kg CO2 emitowanego na 1 kilogram walcowanego aluminium dostarczanego przez firmę Novelis.  Aluminium wykorzystane do produkcji oblachowania okien dachowych VELUX będzie w 70% pochodziło z recyklingu, co stanowi wzrost o około 30% w stosunku do tego, co obecnie Novelis dostarcza do firmy VELUX. Recykling aluminium wymaga jedynie 5% energii i powoduje do 95% mniejszą emisję dwutlenku węgla niż produkcja aluminium pierwotnego.

1920_produkcjaroletvelux

Farmy solarne dzięki współpracy z BayWa r.e.

Trzecim ważnym partnerstwem, które pomoże Grupie VELUX zrealizować jej strategiczne cele związane z wykorzystaniem odnawialnej energii elektrycznej jest umowa z firmą BayWa r.e., światowym deweloperem energii odnawialnej. Umowa na zakup energii elektrycznej typu PPA (ang. – The Power Purchase Agreements – PPA) zakłada budowę dwóch nowych farm solarnych w południowej Hiszpanii – jedna w pobliżu Sewilli, druga niedaleko Granady w Alhendin. Na farmie solarnej w Alhendín firma BayWa r.e. po raz pierwszy w Hiszpanii zainstaluje innowacyjną technologię fotowoltaiki rolniczej Agri-PV, która umożliwia uprawę roślin pomiędzy panelami słonecznymi oraz pozwala rolnikom na ochronę przed niekorzystnymi czynnikami atmosferycznymi.

Podłączone do sieci w 2023 i 2024 roku dwie elektrownie solarne będą generować 167 GWh odnawialnej energii elektrycznej rocznie, co odpowiada zużyciu energii elektrycznej przez około 45 000 europejskich domów. 80% całkowitej energii elektrycznej wytwarzanej przez elektrownie będzie pochodziło z umów PPA zawartych z firmą VELUX. Nowe umowy PPA zmniejszą ślad węglowy Grupy VELUX o ok 40 000 ton CO2e pochodzących z europejskich operacji i działań firmy w skali roku.

Firma VELUX od zawsze koncentrowała się na wprowadzaniu światła dziennego do domów i życia ludzi. Teraz energia słonecznej zostanie wykorzystana do wsparcia naszych działań w zakresie dekarbonizacji. W ramach Strategii Zrównoważonego Rozwoju Grupy VELUX zobowiązaliśmy się do walki z kryzysem klimatycznym. Jesteśmy na dobrej drodze do osiągnięcia naszego celu, jakim jest 100% redukcja naszych emisji z działalności operacyjnej do 2030 roku – komentuje Adam Ambrozik.

Zostaw komentarz

Twój e-mail nie będzie opublikowany. Pola z gwiazdką * są obowiązkowe.