Technologie

Kierunek Eko! Co to znaczy budować ekologicznie?

Dynamiczny rozwój sektora deweloperskiego i budowlanego niesie za sobą istotne zmiany w podejściu do każdej nowo powstałej inwestycji. Projektanci i inżynierowie kładą coraz większy nacisk na szereg zmiennych, które zagwarantują budynkowi spełnienie restrykcyjnych zasad zrównoważonego rozwoju i proekologicznego podejścia do tematu budownictwa, a co za tym idzie zdobycia punktów, umożliwiających otrzymanie prestiżowych certyfikatów LEED oraz BREEM. Wśród producentów chemii budowlanej – cichego strażnika każdego budynku, szczególny nacisk na filozofię „zielonych rozwiązań” położyła firma Sopro – producent chemii budowlanej, który spełnia wymagania systemu certyfikacji LEED. Produkty Sopro przyczyniają się do poprawy istniejących oraz kształtowania nowych, korzystnych warunków pracy, a także wprowadzania innowacyjnych rozwiązań łączących korzystne efekty ekonomiczne z dbałością o zdrowie i komfort użytkowników biur i budynków publicznych.

Zrównoważone budownictwo – trend czy wartościowa idea?

Temat zrównoważonego budownictwa to ostatnio szeroko omawiana kwestia, zwłaszcza w kontekście współczesnej architektury, podejmowanych inwestycji budowlanych i ich wpływie na kondycję środowiska czy tkankę miejską. Celem zrównoważonego budownictwa jest takie projektowanie i dobór takich rozwiązań materiałowych czy konstrukcyjnych, które nie tylko poprawią komfort i warunki życia użytkowników budynków, ale przełożą się również na stan środowiska. Jak? Poprzez ograniczenie zużycia energii, wykorzystanie zasobów energii odnawialnej czy zminimalizowanie emisji negatywnych związków do atmosfery. Efekt? Myślenie perspektywiczne, a także troska o zdrowie i komfort – zarówno swoje, jak i przyszłych pokoleń.

Zrównoważone budownictwo zaczyna się więc od projektu inwestycji, który ma kluczowy wpływ na przyszłe koszty eksploatacyjne, otaczające środowisko oraz to, jak szybko zwrócą się koszty poniesione we wstępnych etapach wykonawczych. Wartość takiego projektu, pod kątem szeroko rozumianej ekologii i ekonomii, oceniamy głównie na podstawie materiałów i komponentów, które bezpośrednio prowadzą do ograniczenia zużycia energii, wody oraz unikania związków szczególnie uciążliwych dla środowiska naturalnego.

Korzyść oparta na ścisłych wytycznych

To, czy budynek pretenduje do miana ekologicznego, możemy stwierdzić niemal na pierwszy rzut oka. To, czy faktycznie nim jest, określają jednak naukowe systemy weryfikacji i certyfikacji LEED oraz BREEAM. Czym są?

Leadership in Energy and Enviromental Design, znany szerzej jako LEED (certyfikat amerykański), to wysoce kompleksowy, wielokryterialny system certyfikacyjny, który ocenia dostosowanie nowo powstających budynków do standardów zrównoważonego ekologicznie rozwoju. Pozwala zweryfikować czy konkretna inwestycja została wykonana z wykorzystaniem przyjaznych i bezpiecznych materiałów i technik budowlanych, które mają bezpośredni wpływ na oszczędność zasobów naturalnych, wydajność energetyczną czy poziom emisyjności szkodliwych związków do atmosfery. Poszczególne elementy, które podlegają ocenie, tworzą składową ostatecznego wyniku, klasyfikując projekt na czterech poziomach: certyfikowany, srebrny, złoty, platynowy. – Szereg produktów Sopro posiada prestiżową klasyfikację LEED, a ich wykorzystanie przyczynia się do zwiększenia punktacji certyfikacyjnej budynku, starającego się o to wyróżnienie. Są to między innym: dobrze znana wykonawcom grupa fug (m.in. DF 10, DF 20, Saphir, Topas), grupa silikonów, zapraw klejowych (w tym prekursor w dziedzinie klejów wysokoelastycznych- No.1), szereg produktów systemu uszczelnienia (np. DSF 523, taśmy, maty uszczelniające) i wiele innych – podkreśla Aneta Rostek, Marketing Manager Sopro Polska.

Dodatkowo, wymienione produkty spełniają wszelkie wymagania DGNB niemieckiego Certyfikatu Budownictwa Zrównoważonego, będącego wielokryterialnym systemem stanowiącym kompleksowe narzędzie planowania i oceny obiektów w kontekście standardów zrównoważonego rozwoju. Ocena budynków odbywa się w sześciu obszarach: ekologia, ekonomia, czynnik społeczno-kulturowy, technologie, procesy produkcyjne i lokalizacja. System certyfikacji zakłada dwa wymagania krytyczne, z czego jedno związane jest bezpośrednio z rozwiązaniami z zakresu chemii budowlanej, gdyż dotyczy ilości lotnych związków organicznych w powietrzu.

Do oceny budynku pod względem ekologii i efektywności służy również brytyjski system BREEAM – BRE Environmental Assessment Method. Certyfikat ten ocenia znaczenie większy zakres kategorii związanych z wpływem na środowisko, między innymi zarządzanie projektem i prowadzenie procesu budowy, komfort użytkowników, zużycie energii, lokalizację i transport do i z budynku, gospodarkę wodno-ściekowa, wykorzystane materiały, gospodarkę odpadami, wykorzystanie terenu oraz wpływ na ekologię, ochronę przed emisją zanieczyszczeń i innowacyjność.

– Myśląc o chemii budowlanej, podstawowym elemencie budowy domu, w kontekście projektu ekologicznego, należy wziąć pod uwagę przede wszystkim zawartość lotnych związków organicznych zawartych w konkretnym produkcie – podkreśla Aneta Rostek. To duża grupa substancji organicznych, które, jeśli znajdą się w powietrzu, powodują szereg negatywnych oddziaływań na środowisko i zdrowie ludzi. W trosce o środowisko i zdrowie użytkowników dbamy, bo produkty Sopro zachowywały jak najniższą wartość maksymalną LZO, odbiegającą nawet od dolnej granicy dopuszczalnego poziomu LZO, przewidzianego w ustawie o ochronie środowiska. W efekcie, aby dopełnić wszystkich najwyższych standardów budownictwa eko, nasze produkty posiadają certyfikat EMICODE, gwarantujący, że w trakcie nawet intensywnej eksploatacji, do pomieszczeń nie przedostają się żadne substancje szkodliwe, zagrażające samopoczuciu i zdrowiu. Odpowiedzialny producent na pierwszym miejscu stawia nie tylko najwyższą jakość wytwarzanych przez siebie produktów, ale dba o przyszłych użytkowników – podkreśla Aneta Rostek, Marketing Manager Sopro Polska.

Filozofia Eko – dzisiejsze działania, spojrzenie w przyszłość

Oparcie projektu na produktach wysoko cenionych przez Instytucje Certyfikujące, pozwala na zgromadzenie wystarczającej ilości punktów, by cieszyć się prestiżowym, oficjalnym wyróżnieniem oraz świadomością dołożenia swojej „cegiełki” do przyjaznego, zielonego budownictwa.

W budynkach publicznych i miejscach pracy spędzamy dziś znaczną część naszego życia. Odpowiednie środowisko wewnętrzne i komfort użytkowania tych przestrzeni ma więc duży wpływ na jakość naszego życia. Czasy, kiedy traktowane było tylko jako bryły, odeszły w zapomnienie – podkreśla Aneta Rostek. – Realizując tę wizję, wcielamy w życie postulaty zrównoważonego budownictwa, traktując je wieloaspektowo. Tworzymy więc produkty nie tylko wygodne i proste w użyciu, ale gwarantujące wysoki stopień bezpieczeństwa, obliczoną na lata trwałość oraz zgodność z wszelkimi normami technicznymi, przepisami BHP i obowiązującymi przepisami ochrony środowiska. – dodaje ekspert Sopro.

Wśród realizacji wyróżnionych LEED, przy których wykorzystano produkty Sopro, znajdują się między innymi: pierwszy w Polsce pasywny budynek wielorodzinny Łyna Park; centra businessowe – Poleczki Business Park, Astoria, Budynek Biurowy Eurocentrum w Warszawie, Biurowiec Malta House Poznań i wiele innych, również tych w trakcie procesu certyfikacyjnego – Nasza kompetencja kryje się za fasadami – podsumowuje Aneta Rostek.

Eko – dlaczego się opłaca?

Analiza trendów polskiego budownictwa wskazuje, że do rozwiązań energooszczędnych i ekologicznych inwestorów najczęściej przekonuje rzetelna kalkulacja kosztów eksploatacji w zestawieniu z koniecznymi nakładami finansowymi. Choć koszty budowy ekologicznych budynków przewyższają tradycyjne rozwiązania, to zwracają się one w ciągu kilku lat od poczynionych inwestycji. Szacuje się, że budynki spełniające wymagania ośrodków certyfikacyjnych, nadających im miano „ekologicznych”, potrafią zaoszczędzić do 50% energii, 40% wody, a także obniżyć emisję szkodliwych gazów nawet do 30-40%. Dostosowanie projektu do standardów eko to opłacalność, na którą warto zdecydować się już teraz – zwłaszcza w obliczu zachodzących obecnie zmian w przepisach prawnych, wedle których stopniowo będziemy budować z jeszcze większą troską o wpływ na środowisko. Należy podkreślić, że budowanie zgodne ze standardami LEED czy BREEAM to nie tylko niepodważalne korzyści ekonomiczne, ale bezcenny spokój związany ze ochroną zdrowia użytkowników. – Pewne, ekologiczne produkty, niskoemisyjna chemia budowlana, surowce odnawialne – to klucz do zapewnienia sobie i otaczającemu środowisku najlepszej, bezpiecznej przyszłości. To dlatego rozwiązania Sopro są tak chętnie wybierane przez świadomych zagadnienia inwestorów – Aneta Rostek, Marketing Manager Sopro Polska.

Współczesne budownictwo pozwala traktować każdą nową inwestycję jak szansę. Dzięki wzrostowi świadomości i wiedzy na temat zrównoważonego budownictwa, ekologii czy surowców odnawialnych, możemy zyskać coś więcej niż tylko komfort przebywania w nowoczesnych budynkach. Co takiego? Inwestycję na wielu płaszczyznach, która naprawdę się opłaci!

Zostaw komentarz

Twój e-mail nie będzie opublikowany. Pola z gwiazdką * są obowiązkowe.