InformacjeNieruchomości

Zrównoważona gospodarka odpadami na placu budowy

Jedną z cech charakteryzujących współczesną gospodarkę jest jej znaczny wpływ na środowisko, który przybiera wymiar zagrożeń globalnych. Budownictwo, jako jedna z kluczowych gałęzi gospodarki, jest obecnie obarczone niezwykle dużą odpowiedzialnością społeczną. Dlatego każda budowa, niezależnie od tego czy ubiega się o certyfikat środowiskowy, powinna być prowadzona w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Każdego roku w Polsce wytwarzanych jest ok. 4 mln ton odpadów budowlanych. Odpady powstające w przemyśle budowlanym w znacznej mierze nadają się do utylizacji lub ponownego wykorzystania. Recykling i odzysk odpadów umożliwia oszczędność surowców naturalnych i przyczynia się do redukcji emisji gazów cieplarnianych.

Rozwój gospodarczy kraju, wzrost świadomości ekologicznej społeczeństwa oraz względy ekonomiczne wymuszają na przemyśle budowlanym poszukiwanie sposobów zagospodarowania odpadów budowlanych. O tym, że kwestii tej nie można bagatelizować, świadczą dane płynące z placów budów. Tylko odpowiedzialny i świadomy wykonawca jest w stanie zagwarantować właściwe i skuteczne zagospodarowanie tak dużej ilości odpadów.

– Jednym z najważniejszych elementów zrównoważonego budownictwa jest dobór odpowiednich materiałów. Ważne przy tym jest, aby zapobiegać powstawaniu odpadów lub ograniczać ich ilość i negatywne oddziaływanie na życie i zdrowie ludzi oraz na środowisko. Nie sposób je jednak zupełnie wyeliminować. Dlatego standardem na placu budowy w firmie RD bud jest m.in. zapewnienie krytych pojemników na śmieci, zbieranie odpadów do plastikowych worków lub specjalnych kontenerów. Przeciwdziałamy w ten sposób przenikaniu do gleby i wód gruntowych ewentualnych zanieczyszczeń i chemikaliów wypłukiwanych przez deszcz. Zapełnione pojemniki przekazujemy firmie recyklingowej, która może z nich uzyskać wiele użytecznych surowców. Odpady budowlane stanowią bowiem bardzo cenny materiał wtórny – po prostym przetworzeniu mogą stać się pełnowartościowym kruszywem budowlanym, znajdującym zastosowanie zarówno przy produkcji materiałów budowlanych, jak i podczas budowy nowych obiektów i dróg. Dbałość o środowisko to podstawowy element, na którym opieramy politykę naszej firmy. Jako firma odpowiedzialna społecznie podejmujemy inicjatywę i corocznie sporządzamy bilans węglowy, który dostarcza informacji na temat ilości gazów cieplarnianych, których emisji udało nam się uniknąć w związku z prowadzeniem naszej działalności – mówi Eric Agnello, Dyrektor Generalny firmy RD bud Sp. z o.o., która realizuje inwestycje w pełni odpowiadające certyfikatom HQE – Wysoka Jakość Środowiskowa.

Zostaw komentarz

Twój e-mail nie będzie opublikowany. Pola z gwiazdką * są obowiązkowe.