Newsy z branży

Grupa VELUX Partnerem Strategicznym Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Grupa VELUX przystąpiła w marcu do Programu Partnerstwa Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Dołączenie do grona firm współpracujących z FOB zbiegło się z premierą polskiego Raportu Społecznej Odpowiedzialności Grupy VELUX, będącej wiodącym eksporterem i producentem okien w Polsce. To jednocześnie pierwszy taki raport w branży stolarki okiennej w naszym kraju.

− Rozwój społecznej odpowiedzialności biznesu bez zaangażowania firm byłby bardzo ograniczony, praktycznie niemożliwy. Stąd tak ważna jest nasza współpraca z firmami w Programie Partnerstwa Forum Odpowiedzialnego Biznesu, a od tego roku również z Grupą VELUX – największym producentem i eksporterem okien w Polsce. Ten rok wydaje się dla Grupy VELUX zupełnie wyjątkowy w kwestii CSR także z innego powodu – opublikowania pierwszego raportu o wpływie społecznym. To faktyczne potwierdzenie strategicznego podejścia spółki do zagadnień odpowiedzialnego biznesu, potwierdzenie wartości jaką dla firmy ma przejrzystość działań, dialog z interesariuszami, mierzenie i monitorowanie rozwoju firmy także w tym zakresie – mówi Marzena Strzelczak, dyrektorka generalna i członkini zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

− Społeczna odpowiedzialność to koncepcja, która stanowi podstawę naszej działalności biznesowej. W rozumieniu firmy VELUX CSR oznacza nie tylko kierunek wydawania pieniędzy, ale przede wszystkim sposób, w jaki je zarabiamy. Jako pierwsi w branży stolarki zdecydowaliśmy się na publikację raportu CSR, a także nawiązanie współpracy z Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Chcemy przekonywać, że odpowiedzialność społeczna jest ważną częścią biznesu i może przynosić realne korzyści dla przedsiębiorstwa. Naszą ambicją jest edukacja kluczowych interesariuszy w tym obszarze — mówi Jacek Siwiński, dyrektor generalny VELUX Polska.

Oficjalne przystąpienie Grupy VELUX do Programu Partnerstwa FOB odbyło się 31 marca w Kinie Muranów w Warszawie podczas ogłoszenia 14. edycji Raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”. Znalazły się w nim również dwie praktyki Grupy VELUX – Program ciągłego doskonalenia w pracy oraz Wdrożenie systemu zarządzania energią zgodnego z normą ISO 50001.

Koncepcja społecznej odpowiedzialności firmy VELUX opiera się na zasadach Przedsiębiorstwa Modelowego, które zostały sformułowane w 1965 roku, przez jej założyciela duńskiego inżyniera Villuma Kann Rasmussena. Firma Modelowa, rozumiana jest jako przedsiębiorstwo odpowiedzialne społecznie, które nie tylko dostarcza produkty użyteczne dla otoczenia, ale także traktuje swoich klientów, dostawców, pracowników i udziałowców lepiej niż większość innych korporacji. Pierwszy polski raport CSR Grupy VELUX w kompleksowy sposób przedstawia działania społeczne, środowiskowe i ekonomiczne firmy. W tym roku Grupa VELUX świętuje 75 rocznicę istnienia, co jest dobrą okazją do podsumowania aktywności firmy w obszarze odpowiedzialnego biznesu.

Forum Odpowiedzialnego Biznesu to działająca od 15 lat największa organizacja pozarządowa w Polsce, która zajmuje się propagowaniem społecznej odpowiedzialności biznesu w kompleksowy sposób. Jest inicjatorem i partnerem przedsięwzięć kluczowych dla polskiego CSR. W ramach Programu Partnerstwa współpracuje z 50 firmami reprezentującymi różne branże, na rzecz szerzenia idei CSR w Polsce.

Zostaw komentarz

Twój e-mail nie będzie opublikowany. Pola z gwiazdką * są obowiązkowe.