Na stronie e-dobrydom.pl mogą występować wpisy o charakterze reklamowym.

Newsy z branży

Praca w normie, czyli właściwa akustyka biur na planie otwartym

04_10_foto_armacomfort_ab_alu_plus_armacell

Z badań przeprowadzanych na całym świecie wynika, że smog akustyczny to jeden z najczęstszych problemów dotyczących zarówno przestrzeni komercyjnych, jak i mieszkalnych. Nowa norma ISO 22955 porządkuje kwestie dotyczące akustyki biur typu open space w oparciu o kontekstowe podejście do charakteru pracy. Jej wytyczne, w połączeniu z nowoczesnymi izolacjami akustycznymi Armacell, wspierają skuteczną kontrolę poziomu hałasu we wnętrzach i tworzenie przyjaznej przestrzeni do pracy.

Brak komfortu akustycznego to jeden z czynników wpływających na problemy z koncentracją, zmęczenie czy niższą efektywność.
W przestrzeniach open space użytkownicy są szczególnie narażeni na działanie dźwięków niepożądanych, obniżających komfort funkcjonowania. Ich głównym źródłem jest hałas wewnętrzny powietrzny pochodzenia technicznego lub związany z wyposażeniem budynku – wyjaśnia Maria Witkowska, ekspert firmy Armacell Poland Sp. z o.o.

ISO 22955 – nowe spojrzenie na problem hałasu

Norma ISO 22955 ujmuje problematykę hałasu w biurach typu open space w kontekście przeznaczenia pomieszczeń oraz wykonywanych w nich aktywności.
Wśród zdefiniowanych w normie rodzajów przestrzeni wyróżniono obszary o jeszcze nieznanej funkcji, obszary rozmów telefonicznych i wideokonferencji – w których nacisk położony jest na komunikację zewnętrzną, strefy pracy zespołowej z komunikacją werbalną z osobami przy sąsiednich stanowiskach, pracy indywidualnej, część recepcyjną i strefy łączące różne funkcje.
Dla każdej z nich zostały wprowadzone zalecenia i wytyczne – o bardzo szerokim spektrum od zaleceń organizacyjno-behawioralnych, po przeznaczone dla akustyków dokładne parametry i wartości dotyczące np. natężenia czy przestrzennego zaniku mowy.


Norma ISO 22955 nie jest obligatoryjna, ale wdrożenie jej zaleceń wspiera tworzenie przyjaznych biur opartych na planie otwartym. Określa ona zarówno rekomendowane kształty pomieszczeń dla poszczególnej aktywności, wzajemne rozmieszczenie poszczególnych stanowisk, ekranów akustycznych czy polecanych materiałów wykończeniowych, jak również dopuszczalny akceptowalny poziom hałasu w zależności od rodzaju wykonywanych czynności, dodaje Maria Witkowska, ekspert firmy Armacell Poland Sp. z o.o.

Cicho, ciszej, nowoczesne izolacje akustyczne Armacell

Norma ISO 22955 wspiera projektantów w tworzeniu przyjaznych miejsc pracy. Spełnienie jej wymagań to jednak złożony proces. Najbardziej skuteczne jest zwykle zredukowanie hałasu u jego źródła. Nie zawsze jest to jednak możliwe. W przestrzeniach, w których znajduje się duża ilość stanowisk, funkcjonują rozbudowane systemy klimatyzacji czy w sytuacji wysokiego współczynnika wykorzystania powierzchni użytkowej niezbędne może okazać się miejscowe wykorzystanie właściwych izolacji akustycznych obniżających natężenia poziomu hałasu. Ma to znaczenie głównie w przypadku dużych budynków biurowych, których pomieszczenia często pozbawione są sufitów podwieszanych lub mają je tylko w formie wysp i w których komfort cieplny zapewniany jest przez klimakonwektory. Generowany przez nie hałas może przekraczać poziomy dopuszczalne przez normy.

04_10_armacomfort_barrier_b_alu

Aby zatrzymać transmisję hałasu powietrznego należy zastosować materiał z grupy barier akustycznych, takich jak np. ciężkie i elastyczne materiały, z rodziny ArmaComfort AB. Stopień ochrony przed transmisją hałasu barier wzrasta wraz z ich masą. Wykonane z mieszanki EPDM/EVA produkty z rodziny ArmaComfort posiadają odpowiednią masę już przy niewielkich grubościach, a dodatkowo zapewniają klasę odporności ogniowej B-s1, d0 dzięki której mogą być bezpiecznie stosowane także w budynkach użyteczności publicznej – mówi Maria Witkowska, ekspert z firmy Armacell Poland Sp. z o.o.

Bardzo dobre rezultaty w redukcji hałasu generowanego przez rury, kanały wentylacyjne, urządzenia klimatyzacyjne (klimakonwektory wentylatorowe, pompy ciepła) daje połączenie bariery z absorberem dźwięków materiałowych – jak jest to w przypadku izolacji ArmaComfort AB Alu lub ArmaComfort AB Alu Plus.
Izolacja ArmaComfort AB Alu Plus składa się z fabrycznie połączonych warstw – bariery EPDM/EVA o grubości 2 mm, pianki kauczukowej FEF o grubości 9 mm i warstwy aluminium zapewniającej lepszą odporność na ogień.

04_10_tubolit_dg_plus

Skuteczność właściwości izolacji ArmaComfort AB Alu Plus potwierdzają pomiary akustyczne wykonane na zaizolowanym klimawektorze i przeprowadzone w laboratorium akustycznym ITC w Łodzi – wykazały one redukcję hałasu 6 dB dla najwyższego biegu urządzenia.

Współczesne pomieszczenia biurowe często zachwycają designem. Komfort użytkowników zapewniony jest poprzez wygodne fotele, stylowe lampy, nowoczesny sprzęt. Kropką nad „i” jest natomiast właściwa akustyka, która nie zagłuszy korzyści płynących z możliwości przebywania w nowoczesnych przestrzeniach.

local.armacell.com

Zostaw komentarz

Twój e-mail nie będzie opublikowany. Pola z gwiazdką * są obowiązkowe.