Newsy z branżyProdukty

SILKA YTONG rozmowy z fachowcami: O co pytać kierownika budowy?

Kierownik budowy nadzoruje budowę domu i jest za nią odpowiedzialny. Powinien zorganizować i prowadzić budowę w taki sposób, aby była bezpieczna i zgodna z przepisami higieny pracy. Do obowiązków kierownika budowy należy prowadzenie dokumentacji – zarejestrowanie budowy i wykonywanie wpisów do dziennika budowy oraz wypełnianie wpisanych tam instrukcji. Kierownik budowy zatwierdza również poszczególne etapy prac.

Kierownik budowy ma za zadanie zapewnić geodezyjne wytyczenie obiektu, a także właściwe zabezpieczyć plac budowy. Powinien zadbać o tablicę informacyjną i ogłoszenie z danymi dotyczącymi bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W późniejszym etapie przygotowuje dokumentację powykonawczą budynku.

– Kierownik budowy to osoba, która oświadcza, że nasz dom został wykonany zgodnie ze sztuką budowlaną i przepisami oraz nadaje się do zamieszkania. Z tego względu powinien brać udział odbiorach poszczególnych etapów prac oraz zapewnić usunięcie ewentualnych niedokładności, usterek. Inwestor nie może sam zgłosić budynku do odbioru, musi dołączyć do niego oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu prac budowlanych – mówi Małgorzata Smogór z warszawskiej firmy AKaMi, Ekspertka Budowy SILKA YTONG.

Kierownik budowy jest zobowiązany przekazać inwestorowi dwa oświadczenia: pierwsze stwierdzające, że budynek został wykonany zgodnie z projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na budowę i przepisami; drugie dotyczące uporządkowania i doprowadzenia do stanu „używalności” terenu budowy, a także – innych miejsc wykorzystanych podczas budowy np. drogi, sąsiedniej działki etc.

Na stanowisku kierownika budowy, ze względu na rangę obowiązków, budujący dom powinien zatrudnić osobę solidną i odpowiedzialną. Umiejętność prowadzenia rozmowy z kierownikiem budowy i dobre przygotowanie do spotkania pomoże dokonać właściwego wyboru.

Kierownik budowy – dossier

Pełnienie funkcji kierownika budowy wymaga zdobycia odpowiednich uprawnień. Kierownik budowy powinien mieć także aktualne zaświadczenie o przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Warto poszukać osoby z polecenia, z dobrymi referencjami – inwestor ma wtedy pewność, że osoba jest solidna i przypilnuje budowy w sposób profesjonalny. Ważna jest także dyspozycyjność i lokalna dostępność eksperta.

– Dla inwestora wygodniej jest, gdy kierownik budowy ma „po drodze” na jego budowę i nie musi dojeżdżać z daleka np. drugiego końca miasta. Może częściej zaglądać na plac budowy, a w razie potrzeby może szybciej znaleźć się na budowie – mówi Dariusz Wnętrzak z firmy Ardes z Pabianic, certyfikowany wykonawca SILKA YTONG.

Kierownik budowy ma być osobą wspierającą inwestora, szczególnie w kwestii prowadzenia budowy zgodnie z wymogami i prawem budowlanym. Nie rekomenduje się, aby kierownik budowy był członkiem ekipy wykonawczej – ze względu na funkcję nadzorczą lepiej, jeżeli jest to osoba niezależna, która będzie reprezentować interesy inwestora.

Kiedy inspektor nadzoru?

Jeśli decydujemy się współpracować z wykonawcą, który ma swojego sprawdzonego kierownika budowy, nie trzeba od razu odrzucać takiej opcji, ale warto pomyśleć o zatrudnieniu inspektora nadzoru inwestorskiego. To osoba, która przypilnuje prac i będzie naszym ambasadorem na budowie. Inspektor nadzoru inwestorskiego może wydawać polecenia kierownikowi budowy potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

– Inspektor nadzoru budowlanego ma prawo wymagać poprawy prac lub wstrzymać je całkowicie, gdy jego zdaniem budzą zastrzeżenia: są niezgodne z przepisami czy też mogą stanowić zagrożenie na budowie. Może także poprosić o wykonanie prób lub badań nawet, jeśli wymagają odkrycia robót lub elementów zakrytych – twierdzi Małgorzata Smogór z warszawskiej firmy AKaMi, Ekspertka Budowy SILKA YTONG.

Inspektor nadzoru inwestorskiego ma także prawo żądać przedstawienia ekspertyz dotyczących wykonywanych prac budowlanych i odpowiednich zaświadczeń potwierdzających dopuszczenie do stosowania w budownictwie wykorzystywanych materiałów budowlanych czy też urządzeń technicznych.

Cechy dobrego kierownika

Podczas rozmowy z kierownikiem budowy inwestor powinien zobaczyć, czy kierownik budowy potrafi porozumieć się z innymi ludźmi. Umiejętność komunikacji zarówno z pracownikami firmy wykonawczej, jak i inwestorem jest bardzo pożądaną cechą podczas prowadzenia budowy. Eksperci budowlani są także zgodni, że najważniejsze cechy kierownika budowy to dokładność, uczciwość i fachowość.

Wiedza technologiczna

Kierownik budowy powinien znać technologię, którą wybrał inwestor – najlepiej, gdy ma doświadczenie w prowadzeniu budowy w danym systemie.

– Wiedza o konkretnej technologii jest przydatna, ponieważ kierownik budowy może wtedy z łatwością rozpoznać niewykwalifikowaną ekipę i dzięki temu uniknąć błędów – mówi Mariusz Susło z kieleckiej firmy DOM-BUD, certyfikowany wykonawca SILKA YTONG.

Znajomość nowoczesnych technologii w budownictwie wskazuje zarówno na doświadczenie kierownika budowy, jak i dobrą znajomość aktualnej oferty branżowej.

Ustalenie szczegółów współpracy

Już na początku współpracy warto doprecyzować z kierownikiem budowy sposób pracy, na przykład częstotliwość doglądania budowy, czy też ewentualną obecność przy badaniach geologicznych.

– Wymiar współpracy – liczbę wizyt, odpowiedzialność za dane elementy budowy (np. czy też za instalacje, odbiór etc.) i koszt tych działań – powinien zostać określony pomiędzy inwestorem a kierownikiem budowy w umowie – twierdzi Mariusz Susło z kieleckiej firmy DOM-BUD, certyfikowany wykonawca SILKA YTONG.

Im precyzyjniej określone są wzajemne powinności między kierownikiem budowy a inwestorem, tym współpraca na etapie budowy przebiega sprawnie i bardziej komfortowo.

Na placu budowy

Do kierownika budowy inwestor powinien kierować wszystkie pytania związane z dokumentacją budowlaną, organizacją placu budowy oraz z ewentualnymi zmianami w projekcie związanymi z określonymi warunkami.

Kierownik budowy to jedna z ważniejszych osób na etapie wznoszenia domu. Szybkość, bezpieczeństwo i trwałość budowy zależy od jego sumienności i dokładności, dlatego należy z rozwagą wybrać osobę na to stanowisko.

Zostaw komentarz

Twój e-mail nie będzie opublikowany. Pola z gwiazdką * są obowiązkowe.