Na stronie e-dobrydom.pl mogą występować wpisy o charakterze reklamowym.

Newsy z branży

SSO wspiera działalność Polskiego Centrum Akredytacji

Stowarzyszenie na rzecz Systemów Ociepleń prezes Jacek Michalak

Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Systemów Ociepleń (SSO) dr inż. Jacek Michalak otrzymał nominację na zastępcę przewodniczącego Komitetu Technicznego Specjalistycznego ds. Budownictwa przy Polskim Centrum Akredytacji. Według PCA infrastruktura i budownictwo to jeden z obszarów wymagających harmonizacji zasad ocen kompetencji jednostek oceniających zgodność. Zadaniem Komitetu będzie merytoryczne wsparcie akredytacji laboratoriów, w tym laboratoriów jednostek notyfikowanych, uczestniczących w procesie wprowadzania na rynek wyrobów budowlanych. Celem przedsięwzięcia jest również zapewnienie podniesienia i zunifikowania standardów badań tych wyrobów, z uwagi na bezpieczeństwo i komfort ich użytkowników.

Nominowanie prezesa Michalaka do KTS ds. Budownictwa to kolejny efekt współpracy, zapoczątkowanej wystąpieniem dyrektor PCA Lucyny Olborskiej na IV Międzynarodowej Konferencji ETICS, zorganizowanej przez SSO w maju br. – Analiza informacji przekazanych przez prezesa SSO dotyczących współpracy członków Stowarzyszenia, producentów systemów ociepleń, z akredytowanymi przez PCA jednostkami oceniającymi zgodność, w szczególności z akredytowanymi laboratoriami badawczymi, wskazała wiele obszarów, w których możliwe jest podjęcie działań zmierzających do harmonizacji podejścia do spełnienia wymagań akredytacyjnych. Jednym z obszarów, który w pierwszej kolejności będą analizować specjaliści, członkowie KTS ds. budownictwa, będzie ujednolicenie podejścia przy szacowaniu niepewności pomiarów. Określenie kluczowych składowych budżetu niepewności dla metod badawczych wykorzystywanych w badaniach systemów ociepleń oraz zdefiniowanie zasad wykorzystania niepewności w procesie podejmowania decyzji przez laboratoria dotyczących stwierdzenia zgodności czy niezgodności z wymaganiami, będzie wsparciem dla producentów, którzy będą mogli zoptymalizować swoje produkty. Może też ułatwić ich współpracę z organami nadzoru rynku – stwierdziła dyrektor Olborska.

Dr inż. Jacek Michalak podkreślił, że rynek budowlany jest bardzo złożony, działają na nim producenci wyrobów, ale też i ci, którzy je stosują. – My, jako Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń zrzeszające firmy oferujące kompleksowe rozwiązania i w prawidłowy sposób wprowadzające je na rynek, nie jesteśmy w stanie sprawdzić, jak są one stosowane na budowach i czy wszystkie komponenty pochodzą z jednego systemu konkretnego producenta. Tymczasem nadzór budowlany przede wszystkim kontroluje producentów materiałów budowlanych – zauważył szef SSO. Dodał też, że wiele wyrobów jest kwestionowanych, jak się potem okazuje, niesłusznie, często ze względu na brak ujednolicenia w działalności laboratoriów tak akredytowanych, jak notyfikowanych, podejścia do wyboru i zastosowania odpowiednich metod badań, a także do przedstawiania wyników badań oraz stwierdzeń zgodności lub niezgodności. – Badania wykonane różnymi metodami i przedstawione w różny sposób ich wyniki mogą wprowadzać w błąd zainteresowane strony. Dlatego inicjatywa Polskiego Centrum Akredytacji powołania Komitetu, który określi wytyczne i szczególne wymagania dla akredytowanych laboratoriów prowadzących działalność w tym obszarze, w tym notyfikowanych, jest bardzo cenna i ważna. Przysłuży się podniesieniu standardów rynkowych w tej dziedzinie, co przyniesie zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu finalnych użytkowników wyrobów – ocenił prezes Michalak.

W Komitecie Technicznym Specjalistycznym ds. Budownictwa przy PCA zasiada 13 ekspertów reprezentujących m.in. Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, Instytut Techniki Budowlanej, Polskie Centrum Badań i Certyfikacji, Polskie Stowarzyszenie Producentów Styropianu, Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń, Stowarzyszenie Producentów Betonu Towarowego w Polsce, Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego oraz Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych. Pracom Komitetu przewodniczy dr inż. Jacek Szer z Politechniki Łódzkiej. Uroczyste wręczenie nominacji miało miejsce 13 listopada br. w Warszawie podczas konferencji z okazji Światowego Dnia Akredytacji, przebiegającej pod hasłem “Akredytacja: zapewnienie zaufania do sektora infrastruktury i budownictwa”.

Zostaw komentarz

Twój e-mail nie będzie opublikowany. Pola z gwiazdką * są obowiązkowe.