Na stronie e-dobrydom.pl mogą występować wpisy o charakterze reklamowym.

Newsy z branży

Unifikacja międzynarodowych opisów produktów

Rozwiązania montażowe firmy fischer są doceniane i stosowane na całym świecie. Odporne na korozję kotwy stalowe, są niezbędne w wielu projektach. Grupa fischer przechodzi obecnie proces ujednolicenia nazewnictwa swojego asortymentu ze stali nierdzewnej, zmieniając oznaczenie A4 na R, celem nadania unifikacji względem międzynarodowych standardów.

Grupa fischer zmienia nazwę swoich produktów ze stali nierdzewnej, aby były zgodne z klasami odporności na korozję CRC (od I do V) zgodnie z DIN EN 1993-1-4. Lider rynku zamocowań dostosowuje w ten sposób nazewnictwo swoich kotew stalowych, względem europejskich standardów doboru materiałów, do projektowania konstrukcji stalowych. Pozwala to, na unifikację i uproszczenie opisów produktów na skalę międzynarodową.

Dzięki temu procesowi, konstruktorzy budowlani, projektanci oraz inżynierowie z całego świata mogą szybko sprawdzić, czy rozwiązania mocujące spełniają wymagania antykorozyjne.

Wspomniana klasyfikacja pomaga zagwarantować stabilność budynku, zapobiegając zagrożeniu życia i uszkodzeniom ciała. Odpowiedni materiał mocowania, jego obróbka a następnie dobór, zależą od warunków środowiskowych. Poziom narażenia na korozję jest znacznie wyższy w obszarach występowania wody morskiej lub basenów chlorowanych; niż na przykład w innych środowiskach.

Tragiczny wypadek na krytym basenie w Uster (Szwajcaria) pokazał znaczenie ochrony poszczególnych elementów konstrukcyjnych, w tym stalowych kotew przed korozją. Podczas wypadku w 1985 r. zawaleniu uległ 200-tonowy betonowy dach, grzebiąc pod swoim ciężarem 40 osób i powodując śmierć 12 osób. Do tragedii doszło na skutek uszkodzenia mocowań przez korozję. Klasyfikacje CRC mają na celu pomoc w zapobieganiu takim wypadkom.

Litera R (ang. resistant – oznaczająca odporność) wskazuje użytkownikowi, że produkty fischer ze stali nierdzewnej posiadają III klasę odporności na korozję (CRC III). Oprócz stali austenitycznej obejmie to również stal austenityczno-ferrytyczną (dupleks). Produkty te zapewniają pozytywne właściwości użytkowe i odporność na korozję dzięki korzystnym pierwiastkom stopowym. Można je stosować do montaży na zewnątrz, w atmosferze przemysłowej i przybrzeżnej, a także w wilgotnych miejscach zgodnie z ETA.

Mocowania stalowe fischer wykonane w najwyższej – V klasie odporności na korozję – zostaną oznaczone akronimem HCR (ang. high corrosion resistance – wysoka odporność na korozję). Ten rodzaj stali nierdzewnej może być również stosowany w szczególnie agresywnych warunkach, oprócz zastosowań CRC III. Obejmuje on naprzemienne zanurzanie w wodzie morskiej lub chlorowane atmosfery w krytych basenach. Dane w oprogramowaniu fischer Fixperience również ulegną zmianie ze względu na zmianę nazwy kotew stalowych. Użytkownicy będą teraz mogli jeszcze łatwiej zweryfikować najnowocześniejsze konstrukcje za pomocą kotew stalowych odpornych na korozję, które obowiązują w całej Europie. Zmienione opisy i klasyfikacje odpowiednich numerów materiałów zostały również zastosowane do wszystkich zatwierdzeń i ocen.

Produkty już dostępne na rynku z oznaczeniem A4 mogą być nadal używane. Obliczenia z zakresu inżynierii budowlanej i przetargi, które zostały już utworzone przy użyciu opisu A4, mogą być nadal przeprowadzane w przypadku produktów o zmienionej nazwie R. Zmiana nazwy nie ma wpływu na właściwości produktu.

Zmiany zaczęły obowiązywać z dniem 1 lipca 2020 r. i objęły całą gamę produktów fischer. Zatwierdzenia dla prętów nagwintowanych FIS A i RG M, kotew sworzniowych FAZ II i FBN II oraz kotwy do wysokich obciązeń FH II zostaną zmienione kolejno. Pozostałe produkty zostaną przemianowane w następnej kolejności. Wszelkie dane techniczne, numery części produktów i uznana jakość produktów fischer pozostaną niezmienione.

Zostaw komentarz

Twój e-mail nie będzie opublikowany. Pola z gwiazdką * są obowiązkowe.