Na stronie e-dobrydom.pl mogą występować wpisy o charakterze reklamowym.

Porady

Jak korzystnie opodatkować przychód z najmu?

Czy wydatki poniesione w związku z wyposażeniem mieszkania można zaliczyć do podatkowych kosztów? Co w sytuacji, gdy takie wydatki poniesione zostały przed rozpoczęciem najmu?

W sytuacji, gdy najem nie jest związany z prowadzoną działalnością gospodarczą, co do zasady podatnik uzyskujący dochód z tytułu najmu nieruchomości może rozliczyć się z fiskusem na kilka sposobów. Może rozliczyć się na zasadach ogólnych, czyli zastosować opodatkowanie według sali 18 lub 32 proc. PIT w zależności od wysokości osiąganego z tego tytułu dochodu. Kolejny sposób to zastosowanie 8,5 proc. stawki ryczałtu od przychodu.

– Warto mieć jednak na uwadze, że pierwszy z wymienionych tu sposobów, czyli PIT według skali, może okazać się dla podatników o wiele korzystniejszy. Wszystko za sprawą przychylnego stanowiska organów podatkowych dotyczących kwestii możliwość rozliczania wydatków poniesionych w związku z wyposażeniem mieszkania jako kosztów podatkowych – wyjaśnia Bartosz Antos z portalu www.grunttozysk.pl. Wydatki takie mają bowiem na celu osiągnięcie przychodu z przeprowadzenia planowanego przedsięwzięcia, czyli wynajmu odnowionego lokum, poprzez przygotowanie nieruchomości, zwiększenie jej atrakcyjności dla potencjalnych nabywców, a także zwiększenie otrzymywanych dochodów z tytułu najmu. Należy także pamiętać, że organy podatkowe nie biorą pod uwagę faktu, czy wydatki poniesione zostały przez rozpoczęciem najmu (podpisaniem umowy), czy też jeszcze przed znalezieniem lokatora.

W związku z tym podatnik, po zsumowaniu poniesionych wydatków związanych z wyposażeniem, czy remontem wynajmowanej nieruchomości, osiągnie niższy dochód w konsekwencji czego zobowiązany będzie do uregulowania niższego podatku niż w przypadku zastosowania stawki ryczałtu, dla której nie została przewidziana możliwości odliczania takich wydatków. W kolejnym roku podatkowym, gdy wydatki związane z urządzaniem lokalu się skończą, można bez przeszkód przejść na ryczałt – wystarczy powiadomić o zmianie formy rozliczenia urząd skarbowy.

W związku z powyższym powstaje pytanie: jakie wydatki związane z przygotowaniem nieruchomości do wynajmu, w optyce urzędu skarbowego, spełnią wymagania, by mogły zostać uznane za koszt podatkowy i odliczone od dochodu? W myśl poglądu wyrażonego m.in. w interpretacji katowickiej Izby Skarbowej (nr 24461-IBPB-2-2.4511.1017.2016.1.AK) omawiane tu wydatki mogą stanowić podatkowy koszt, jednak są one różnie rozliczane. Dla przykładu: wyposażenie może zostać wrzucone bezpośrednio w koszty, natomiast należy zaliczyć do środków trwałych i amortyzować wydatki na remont nieruchomości. To one bowiem zwiększają wartość początkową wynajmowanego lokalu, co jest podstawą do amortyzacji – przy zastrzeżeniu, że dotyczy to jedynie mieszkań, które zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych.

Saveinvest Sp. z o.o.
www.grunttozysk.pl

Zostaw komentarz

Twój e-mail nie będzie opublikowany. Pola z gwiazdką * są obowiązkowe.