Pozostałe

Coraz więcej budynków pasywnych w Polsce

W Polsce powstaje coraz więcej certyfikowanych budynków pasywnych. Polacy zaczynają dostrzegać korzyści wynikające z takiego rozwiązania. Przykładem na to jest miejscowość zlokalizowana na południu naszego kraju – Słomniki, gdzie w 2010 roku powstała pierwsza hala sportowa w technologii pasywnej. Gmina ma w planach również postawienie energooszczędnego przedszkola i ośrodka zdrowia.

Jeszcze do niedawna Polscy inwestorzy podchodzili bardzo sceptycznie do budownictwa energooszczędnego. Obecnie sytuacja zaczyna ulegać zmianie. W gminie Słomniki w 2010 roku powstała pierwsza w Polsce hala sportowa, która spełniała wymogi jakości Passivhaus Institut. Jednak to nie koniec inwestycji pasywnych w tej gminie. Obecnie trwają prace nad postawieniem kolejnego obiektu sportowego w Waganowicach, a władze gminy mają również w planach wybudowanie pasywnego ośrodka zdrowia i przedszkola. Jak wyglądała inwestycja obiektu sportowego i jakie wymogi musiał spełnić projekt, aby został uznany za pasywny przez Passivhaus Institut, PHI – niemiecki Instytut Budownictwa Pasywnego. Uznanie projektu architektonicznego za zgodnego z wytycznymi domów pasywnych to dopiero początek drogi, aby inwestycja uzyskała zaświadczenie. W momencie całkowitego wykończenia nieruchomości – budynek musi zostać poddany jeszcze weryfikacji, m.in. pod kątem szczelności. Aktualnie ruszyła kampania informacyjna Ministerstwa Środowiska, która przekazuje najważniejsze wiadomości w kwestii budowania domów pasywnych, zgodnych z ustalonymi standardami na szczeblu unijnym. Kanałem kampanii jest strona internetowa www.oszczedzam-energie.pl. To tutaj Polacy znajdą wszystkie potrzebne informacje przed przystąpieniem do inwestycji.

Certyfikat energooszczędności dla hali sportowej w Słomnikach

Obiekt sportowy w miejscowości Słomniki to budynek z jedną kondygnacją nadziemną, który przeznaczony jest dla około 240 widzów oraz 30 zawodników.  Budynek wzniesiony został w typowej zabudowie, gdzie oś konstrukcyjną stanowią ławy i stropy fundamentowe żelbetowe. Z kolei ściany wykonane są w szkielecie żelbetowym, który dla wzmocnienie izolacyjności został wypełniony bloczkami silikatowymi. Główną i najważniejszą cechą nieruchomości jest ponadstandardowa izolacja energii, którą zapewnia połączenie wełny oraz styropianu w odpowiednio nałożonej warstwie. Dlatego, aby zachować odpowiednią szczelność, ściany zostały ocieplone poprzez zastosowanie 30-centrymetrowej izolacji. Nieco inaczej izolowany został skośny dach, do ocieplenia którego wykorzystano 40-centymetrową warstwę twardej wełny mineralnej.

Współczynnik przenikalności ciepła U ścian zew. [W/m²K] Grubość izolacji ścian zew., wartość przybliżona [cm] Grubość izolacji dachu, wartość przybliżona [cm] Współczynnik przenikalności ciepła U okien [W/m²K]
Dom standardowy 0,25 12 25 (wełna mineralna, styropian, celuloza, wełna drzewna) Do 1,3
Dom energooszczędny 0,20 20 30 (wełna mineralna, styropian, celuloza, wełna drzewna) 1,3 – 1,0
Dom pasywny 0,15 30 cm (styropian, wełna mineralna) 40 (wełna mineralna, styropian, celuloza, wełna drzewna Do 0,8

Optymalna izolacyjność termiczna przegród oraz szczelność budynku

Dodatkowo uszczelnione zostały w budynku wszystkie okna i drzwi. Zgodnie ze standardami współczynnik przenikalności „U” okien nie powinien przekraczać 0,8 W/m2K. W związku z tym parametry hali w odniesieniu do przegród to około 0,1 W/m2K, a zestawów okiennych 0,8 W/m2K. Hala posiada wysoką szczelność, która wynosi nie mniej niż 0,6 1/h przy różnicy ciśnień 50 Pa dla testu szczelności wykonanego zgodnie z normą PN-EN 13829.

Podczas projektowania budynku pasywnego bardzo ważny jest również sprawnie funkcjonujący system wentylacji, którego głównym celem jest oszczędzania energii na cele grzewcze. W hali sportowej w Słomnikach została wykorzystana wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła oraz dodatkowo ogrzewanie podłogowe, które zainstalowane zostało na całej powierzchni obiektu.

Wentylacja Ogrzewanie OZE
Dom tradycyjny Wentylacja naturalna, grawitacyjna Tradycyjny Brak
Dom energooszczędny Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła, opcjonalnie z gruntowym wymiennikiem ciepła Niskotemperaturowy, grzejniki lub ogrzewanie płaszczyznowe Kolektory słoneczne, ogniwa PV
Dom pasywny Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła –opcjonalnie z gruntowym wymiennikiem ciepła Ogrzewanie płaszczyznowe lub ogrzewanie powietrzem wentylacyjnym Kolektory słoneczne, ogniwa PV, pompa ciepła

System wentylacji i ogrzewania

Poprzez wykorzystanie wysokiej termoizolacyjności przegród zewnętrznych roczne zużycie energii na cele grzewcze kształtuje się na poziomie około o15 kWh/m2rok, czyli 1,5 m3 gazu ziemnego na m2 powierzchni na rok. Dodatkowo tak zaprojektowany budynek pozwala redukować zużycie energii blisko o 87% . Zmniejszona zostaje także emisja CO2 o ponad 90%. Nic dziwnego więc, że w gminie trwają  kolejne inwestycje pasywne.

Zostaw komentarz

Twój e-mail nie będzie opublikowany. Pola z gwiazdką * są obowiązkowe.