ProduktySystemy grzewcze

Chemia kotłowa w ofercie De Dietrich

Wysoka jakość produktów oferowanych przez De Dietrich skłania producenta do zaoferowania okresów gwarancyjnych dłuższych niż proponowane standardowo. Własnej konstrukcji wymienniki kotłów odlewanych ze stopu aluminium i krzemu posiadają wiele zalet, m.in. dużą powierzchnię grzewczą, odporność na szoki termiczne oraz wysoką tolerancję na wodę o znacznym stopniu twardości.

Firma proponuje 7-letni okres gwarancyjny na wszystkie aluminiowo-krzemowe wymienniki kotłów kondensacyjnych, a w sposób szczególny traktuje swój flagowy produkt, jakim jest kocioł kondensacyjny MCR3, dla którego okres gwarancyjny na wymiennik wynosi aż 8 lat.

Firma De Dietrich precyzyjnie opisała warunki, jakie muszą być zachowane w okresie gwarancyjnym. Przede wszystkim urządzenie musi być uruchomione przez uprawnioną i przeszkoloną osobę, a fakt uruchomienia należy zarejestrować w dedykowanym do tego celu panelu rejestracyjnym. Tam też rejestrowane będą roczne przeglądy – właśnie ich regularność daje prawo do skorzystania z wydłużonej gwarancji w przypadku uszkodzenia wymiennika.

Procedura przeglądów okresowych została opisana w dokumentacji techniczno-ruchowej. Tam też można znaleźć wykaz chemii kotłowej zalecanej do ochrony wymienników zarówno aluminiowo-krzemowych, jak i ze stali nierdzewnej. Aby ułatwić dostęp do szeroko rozumianej chemii kotłowej De Dietrich postanowił wprowadzić te produkty do swojej stałej oferty, która będzie dedykowana instalatorom i firmom serwisowym. Chemię dostarczać będą uznane firmy SOTIN, SENTINEL i RepaTech.

Aby cieszyć się długo bezawaryjną pracą wymiennika gazowego kotła kondensacyjnego należy zadbać o jego czystość od strony spalinowej i wodnej. Zanieczyszczenia komory spalania wstępnie usuwa się mechanicznie szczotką z włosiem nylonowym oraz odkurzaczem. Doskonały wynik uzyskamy, stosując preparat Sotin 240 dla wymienników aluminiowo-krzemowych lub Sotin 300 dla wymienników ze stali nierdzewnej. Aplikacji można dokonać przy pomocy niezwykle trwałych dozowników ciśnieniowych Sotin J2 z opcjonalnie dostarczanymi lancami o różnych kształtach. Po naniesieniu preparatu i odczekaniu krótkiego czasu należy wymiennik spłukać obficie wodą. Po tej operacji mamy gwarancję rozpuszczenia wszelkich osadów stałych, a przy okazji wytwarza się rodzaj powłoki ochronnej utrudniającej przywieranie osadów. Z linii SOTIN zaoferowane zostaną również preparaty do czyszczenia komór spalania kotłów żeliwnych i stalowych kotłów olejowo-gazowych oraz środki ochrony skóry.

Zostaną również zaoferowane produkty ochrony strony wodnej kotła, a co za tym idzie również instalacji. Preparaty z linii SENTINEL opracowano, np. jako uniwersalny inhibitor korozji, kamienia kotłowego (X100) dodawany do nowo uruchamianych kotłów i instalacji. Inny preparat (X200) można z kolei użyć w instalacjach dotkniętych osadami wapnia, powodującymi utratę sprawności układu oraz hałas w instalacji. Ofertę preparatów strony wodnej uzupełnią produkty firmy RepaTech do uszczelniania instalacji z ubytkami dziennymi wody w zładzie od 10 do 800 litrów na 24 godziny.

Pełna oferta chemii kotłowej i akcesoriów, opisy stosowania oraz karty bezpieczeństwa będą dostępne na wspomnianej już stronie.

Zostaw komentarz

Twój e-mail nie będzie opublikowany. Pola z gwiazdką * są obowiązkowe.