Narzędzia, maszynyPoradyProdukty

Co warto wiedzieć o prawidłowym użytkowaniu agregatów prądotwórczych

Agregaty prądotwórcze służą nam przez cały rok a nowoczesne modele – zaawansowane technicznie i o najwyższym standardzie jakości, są przeznaczone do wieloletniej eksploatacji. Jednak ich efektywność i żywotność zależą nie tylko od jakości, lecz także od prawidłowego użytkowania i konserwacji, a ich stan techniczny – ma istotny wpływ na funkcjonowanie odbiorników zasilanych agregatami.

Dbając o agregat prądotwórczy, nie narażamy odbiorników na uszkodzenia. – potwierdza Marcin Wodzyński, Manager Produktu z firmy Aries Power Equipmen, Generalnego Dystrybutora Maszyn i Urządzeń Honda w Polsce Ogólne zasady prawidłowej obsługi agregatów są takie same dla wszystkich modeli – stacjonarnych i przenośnych. Wskazówki związane ze specyfiką danego modelu znajdują się w Instrukcjach Obsługi. W przypadku wątpliwości warto skonsultować się z Autoryzowanym Dilerem.

Wyjątkiem są agregaty z automatyką – w tym przypadku ich podłączenie do instalacji budynku musi być wykonanie przez uprawnionego elektryka zgodnie z przepisami dotyczącymi zasilania rezerwowego i podłączenia do sieci energetycznej. Niewłaściwe podłączenie generatora do instalacji elektrycznej budynku może spowodować zwrotne przepięcie z siecią, którego skutki są niebezpieczne dla zdrowia i życia.

Podstawowe zasady obsługi agregatów prądotwórczych – praktyczne porady eksperta

Instrukcja obsługi – zapoznanie się z instrukcją obsługi danego modelu jest pierwszą i główną zasadą prawidłowego użytkowania agregatu. Zawarte w niej informacje m. in. na temat eksploatacji oraz konserwacji wyjaśnią i ułatwią obsługę urządzenia, wskażą zalecaną częstotliwość przeglądów technicznych i niezbędnych regulacji.

Sprawdzanie agregatu przed uruchomieniem – urządzenie powinno stać na płaskiej, równej powierzchni.

Poziom oleju – wskazane jest sprawdzanie poziomu oleju przed każdym uruchomieniem agregatu. Jeśli zajdzie taka konieczność, należy uzupełnić zbiornik do górnej krawędzi szyjki wlewu. W każdej instrukcji obsługi znajduje się informacja o zalecanym oleju do danego typu silnika.

Poziom paliwa – nie należy dopuścić, by ilość paliwa była niższa od poziomu minimalnego, dlatego warto regularnie sprawdzać jego poziom. Po każdym uzupełnianiu paliwa należy dokładnie dokręcić korek wlewu paliwa. Warto także pamiętać o tym, by nie zostawiać w zbiorniku za dużo paliwa jeśli nie będziemy używać agregatu dłużej niż miesiąc – jakość paliwa obniża się w miarę upływu czasu i wskutek parowania.

Filtr powietrza – to element, którego stan trzeba sprawdzać przed każdorazowym uruchomieniem urządzenia. Powinien być w dobrym stanie i czysty. Zależnie od sytuacji, należy go wyczyścić lub wymienić na nowy.

Stan odbiorników – przed podłączeniem odbiorników do agregatu należy sprawdzić czy są sprawne.

Podłączanie odbiorników – najpierw zsumujmy moce wszystkich odbiorników, które zamierzamy podłączyć do agregatu. Otrzymany wynik musimy jeszcze powiększyć o dodatkową moc, która potrzebna jest w momencie włączania odbiorników (rozruchu). Ta dodatkowa moc wynika z tzw. prądów rozruchu, które pojawiają się we wszystkich odbiornikach elektrycznych. Im większy prąd rozruchu, tym większa moc agregatu potrzebna do zasilania odbiornika. Agregat bowiem musi pokrywać całkowite zapotrzebowanie na moc. Prądy rozruchu są różne dla różnych odbiorników, dlatego podczas określania mocy agregatu najwygodniej jest skontaktować się z autoryzowanym sprzedawcą agregatu, który powinien doradzić jak poprawnie dobrać moc agregatu. – wyjaśnia Marcin Wodzyński, Manager Produktu z firmy Aries Power Equipmen.

Najlepiej jest zlecić to zadanie wykwalifikowanemu elektrykowi. Warto także zwrócić uwagę na gniazdka – w agregatach prądotwórczych stosowane są ich dwa rodzaje: standardowe jednofazowe (Schuko lub tzw. francuskie), przemysłowe jednofazowe oraz przemysłowe trójfazowe. Gniazdka standardowe wyglądają tak samo jak te, które są stosowane w domach i służą do przenoszenia prądu o wartościach do 16A. Natomiast gniazdka przemysłowe są przeznaczone do przesyłu prądu o wyższych wartościach – zazwyczaj do 32A.

Uruchamianie agregatu – agregat jest włączany i wyłączany zawsze przy odłączonych odbiornikach.

Konserwacja agregatów prądotwórczych

Podstawowy zakres konserwacji agregatów prądotwórczych jest taki sam jak w przypadku wszystkich urządzeń wyposażonych w silnik spalinowy.

Przed przystąpieniem do przeglądu należy zapoznać się z instrukcją obsługi danego urządzenia, zwłaszcza w przypadku pierwszej kontroli. Zawiera ona dokładne wskazówki na temat konserwacji: samych czynności jak i częstotliwości ich wykonywania.

Ze względów bezpieczeństwa należy odłączyć przewód elektryczny od świecy zapłonowej.

Opróżnienie zbiornika na paliwo i gaźnika. W przypadku, gdy nie będziemy używać agregatu przez okres dłuższy niż miesiąc, należy opróżnić zbiornik paliwa. Pozostawione na dłużej paliwo znacznie traci na jakości. Należy również usunąć paliwo z gaźnika. Najprostszym sposobem na usunięcie paliwa z gaźnika jest jego wypalanie – czyli praca agregatu z pustym zbiornikiem paliwa, bez obciążania, aż do momentu samoczynnego zatrzymania. Jest to bardzo ważna czynność, ponieważ zalegające paliwo powoduje zapychanie gaźnika substancjami dodawanymi do paliwa, które odkładają się w czasie procesu parowania – starzenia się paliwa.

Opróżnienie silnika z oleju. Prawidłowa konserwacja silnika spalinowego polega na oczyszczeniu go z zużytego oleju i wlaniu nowego na zakończenie przeglądu technicznego. Najwygodniej jest wylać olej, gdy jest jeszcze rozgrzany i o rzadszej konsystencji. W tym celu należy wykręcić w boku silnika bagnet olejowy, generator przechylić na bok i zlać płyn do płaskiego naczynia o odpowiedniej pojemności. Następnie trzeba ustawić urządzenie w pozycji roboczej i wkręcić bagnet. Zużyty olej najlepiej jest przelać do butelki po oleju i odnieść do punktu utylizacji.

Kontrola filtra powietrza. Filtr powietrza powinien być wymieniany raz w roku lub częściej, jeśli agregat jest wykorzystywany intensywnie. Dokładne wskazówki związane z rekomendowaną częstotliwością wymiany filtra powietrza znajdują się w każdej instrukcji obsługi. Kontrola tego elementu dotyczy czystości, przepuszczalności i jego kształtu. Cienką warstwę zanieczyszczeń można sprawnie usunąć lekko uderzając o twardą powierzchnię. Dobrze jest także wytrzeć brud z wewnętrznej strony pokrywy filtra i oczyścić jego bazę za pomocą lekko wilgotnej ściereczki.

Warto pamiętać, że filtra nie czyści się szczoteczką. Należy także zapobiegać dostaniu się zanieczyszczeń do kanału powietrznego prowadzącego do gaźnika.

Wymiana świecy zapłonowej. Świecę zapłonową należy wymienić, gdy jest pokryta nalotem, pęknięta lub dostrzegamy uszkodzenia izolatora. W tym celu należy upewnić się, że maszyna jest wyłączona, zdjąć końcówkę przewodu zapłonowego i wykręcić odpowiednim kluczem świecę. Zależnie od jej stanu – wkręcamy tę samą świecę lub nową i zakładamy fajkę świecy zapłonowej.

Stan dokręcenia śrub. Warto również sprawdzać dokręcenie śrub. Tę czynność najlepiej jest wykonać po opróżnieniu agregatu z oleju i paliwa.

Napełnienie silnika olejem. Na zakończenie procesu kontroli i konserwacji agregatu należy wlać nowy olej w ilości wskazanej w Instrukcji Obsługi i sprawdzić jego poziom bagnetem.

Zostaw komentarz

Twój e-mail nie będzie opublikowany. Pola z gwiazdką * są obowiązkowe.