IzolacjaPoradyProdukty

Efektywne rozwiązania w ocieplaniu ścian

Ograniczenie strat ciepła to nadrzędny problem, zarówno przy budowie nowych budynków jak i renowacji starych. Właściwie dobrane i zamontowane systemy ocieplania ścian nie tylko zwiększają efektywność energetyczną budynków, ale również zapewniają zdrowe, bezpieczne i komfortowe środowisko mieszkalne.

Sposób izolacji domu zależy od konstrukcji ścian, które mogą być wentylowane lub niewentylowane, w zależności od przeznaczenia budynku i przewidywanych potrzeb odprowadzania wilgoci. Część nośna ściany w obu przypadkach może być wykonana z różnorodnych materiałów: betonu, różnego rodzaju płyt lub wykonanego z cegieł muru, drewnianego szkieletu czy drewnianych belek.
Jednak w ścianach wentylowanych, pomiędzy warstwą izolacji cieplnej i wykończeniową, pozostawia się szczelinę wentylacyjną, przez którą przepływa powietrze z otoczenia. Zadaniem tej szczeliny jest wykorzystanie ruchu powietrza, do usunięcia nadmiaru wilgoci z konstrukcji fasadowej oraz utrzymania jej w suchym stanie. Przepływ powietrza przebiega zazwyczaj z dołu do góry, za pomocą specjalnych otworów, umieszczonych u dołu i u góry ściany, a także w samej jej płaszczyźnie. Dzięki temu istnieje ciągły ruch powietrza i ściana jest wentylowana.

Ściany wentylowane należy stosować w rejonach nadmorskich i górskich, czyli wszędzie tam, gdzie częste deszcze i mgły utrudniają odparowanie wilgoci z zewnętrznej warstwy ściany. W bardziej umiarkowanym klimacie można wykorzystać ściany niewentylowane.

Zarówno wentylowane, jak i niewentylowane ściany mogą być instalowane przy ocieplaniu nowobudowanych lub poddawanych renowacji budynkach i nadają się zarówno do wysokich, jak i niskich konstrukcji. Oferta materiałów wykończeniowych do ścian wentylowanych jest ogromna – od desek drewnianych i  plastikowych poprzez panele włóknisto-cementowe, wysokociśnieniowy laminat, ceramikę, po kompozycyjne płyty aluminiowe czy mur z cegieł. Rodzaj materiałów i sposób ich instalowania, przy ocieplaniu ścian wentylowanych, zależy od rozwiązań mocowania elementów wykończenia fasady oraz konstrukcji ściany: dwupoziomowego lub jednopoziomowego systemu szkieletu lub mocowania elastycznymi łącznikami w przypadku muru trójwarstwowego.

Ściany wentylowane o podwójnym szkielecie

W systemie instalowanym na zasadzie szkieletu dwupoziomowego stosuje się dwuwarstwową izolację cieplną. Warstwę spodnią wykonuje się z niepalnych, uniwersalnych płyt z wełny mineralnej PAROC® UNS 37z ™, a na niej instaluje się warstwę wiatroizolacyjną z niepalnych płyt PAROC® WAS 25t, PAROC® WAS 35 lub z nowej, bardzo efektywnej płyty PAROC® Cortex™. Ta płyta pokryta jest specjalną powłoką, która jest przepuszczalna dla pary wodnej, ale nieprzepuszczalna dla powietrza. PAROC® UNS 37z™, PAROC® WAS 25t oraz PAROC® WAS 35 są zgodne z klasyfikacją palności A-1 (według klasyfikacji Euro), dlatego budynki ocieplone tymi płytami są bezpieczniejsze w przypadku pożaru. Również płyta PAROC® Cortex™ jest niepalna i zgodna z klasyfikacją przeciwpożarową Euro A2- s1.

Rozwiązania izolacyjne, dotyczące ścian, nie ograniczają się tylko do płyt izolacji cieplnej. Do dyspozycji mamy całą paletę materiałów, które zwiększają szczelność ścian w miejscach krytycznych: w narożnikach budynku, na brzegach otworów oraz w złączach między płytami.

Rys. 1 System dwupoziomowego horyzontalnego szkieletu ściany wentylowanej

1. Konstrukcja nośna ściany; bloczki, cegły, beton itd.
2. Szkielet metalowy/PAROC® UNS 37z™
3. PAROC® Cortex™
4. Szczelina wentylacyjna ≥ 30 mm
5. Wykończenie zewnętrzne; kasety stalowe, płyty włóknisto-cementowe, ceramika/płytki kamienne
Narożniki stanowią krytyczne strefy budynku, dlatego – instalując warstwy izolacji cieplnej i przeciwwiatrowej – należy im poświęcić szczególną uwagę. Do uszczelniania złączy płyt wiatroizolacyjnych zaleca się stosowanie taśmy uszczelniającej PAROC® XST 020, a do uszczelniania narożników budynku oraz krawędzi otworów – taśmy PAROC® XST 021.

Rys. 2 Narożnik dwupoziomowego szkieletu ściany wentylowanej

1. Konstrukcja nośna ściany; bloczki, cegły, beton itp.
2. PAROC® UNS 37z™
3. PAROC® Cortex™
4. Taśma uszczelniająca PAROC® XST 021
5. Taśma uszczelniająca PAROC® XST 020
6. Szczelina wentylacyjna ≥ 30 mm
7. Wykończenie zewnętrzne; kasety stalowe, płyty włóknisto-cementowe, ceramika/płytki kamienne

Typ metalowego szkieletu, odległość, grubość elementów metalowego szkieletu, wymagane rodzaje śrub oraz ich liczba, w zależności od rodzaju ściany, obciążenia wiatrem w konkretnych miejscach, wysokości budynku, rodzaju elementów wykończeniowych itp., powinny być dobrane i obliczone przez wykwalifikowanych projektantów. Przy montażu dwupoziomowego szkieletu ściany wentylowanej między elementami metalowymi i ścianą należy stosować termoizolacyjne uszczelki. Profile powinny być natomiast przymocowane do elementów metalowych tak, aby uformowały wymagany horyzontalny szkielet do izolacji cieplnej.

Rys. 3 Konstrukcja masywnej ściany z podwójnym metalowym szkieletem

1. Między elementami metalowymi i ścianą należy stosować uszczelki termoizolacyjne.
2. Metalowe profile należy przymocować do metalowych elementów, formując odpowiedni, horyzontalny szkielet dla izolacji cieplnej.
3. Do szkieletu należy włożyć PAROC® UNS 37z™.
4. Na tę warstwę należy położyć zewnętrzną warstwę wiatroizolacyjną PAROC® Cortex™.
5. Złącza pomiędzy płytami wiatroizolacyjnymi oraz narożniki budynku i krawędzie otworów należy uszczelnić za pomocą taśm UPAROC® XST 020 oraz PAROC® XST 021. Do mocowania warstw izolacji cieplnej należy stosować do 4 łączników mechanicznych na m2.
6. Profile pionowe omega należy przymocowywać zapewniając minimum 30 mm szczelinę wentylacyjną.
7. Następnie należy zamontować warstwę wykończeniową fasady.

Instrukcja instalacji dwupoziomowego systemu szkieletu ściany wentylowanej

Kolejne kroki:
1. Montujemy szkielet horyzontalny.
2. Do szkieletu przymocowujemy płyty PAROC® UNS 37z™.
3. Na warstwie płyty z wełny mineralnej PAROC® UNS 37z™ instalujemy ciągłą warstwę wiatroizolacyjną z PAROC® Cortex™. Następnie uszczelniamy styki pomiędzy płytami wiatroizolacyjnymi oraz narożniki budynku i krawędzie otworów za pomocą taśm PAROC® XST 020 oraz PAROC® XST 021. Za pomocą pionowo mocowanych profili omega tworzymy szczelinę wentylacyjną, nie węższą niż 30 mm.
4. Na szkielecie pionowych profili omega montujemy płyty wykończeniowe fasady.

Zostaw komentarz

Twój e-mail nie będzie opublikowany. Pola z gwiazdką * są obowiązkowe.