IzolacjaProdukty

Garaż estetyczny i w pełni zabezpieczony

Garaże podziemne lub wpisane w bryłę danego obiektu odgrywają istotną rolę w kontekście efektywności energetycznej całego budynku. W przypadku tego typu pomieszczeń, stropy oddzielające przestrzeń ogrzewaną od nieogrzewanej należy traktować jak przegrodę zewnętrzną, która wymaga odpowiedniej izolacji termicznej i akustycznej. Oba warunki można spełnić, stosując płytę sufitową PAROC CGL 20cy.

PAROC CGL 20cy to niepalna płyta lamelowa z wełny kamiennej, którą można stosować w charakterze izolacji termicznej i akustycznej istniejących oraz nowych stropów piwnicznych i garażowych. Dzięki niskiemu współczynnikowi przewodzenia ciepła (λD = 0,037 W/mK), produkt skutecznie zapobiega ucieczce energii cieplnej z pomieszczeń ogrzewanych, dbając przy tym o niskie koszty eksploatacyjne, bezpieczeństwo oraz komfort akustyczny osób znajdujących się po obu stronach stropu. Wykorzystując naturalną elastyczność materiału, płyta skutecznie absorbuje dźwięki powietrzne i uderzeniowe, a paroprzepuszczalna i odporna na wilgoć wełna kamienna pozwala na swobodnie odprowadzenie pary wodnej z przegrody na zewnątrz budynku, chroniąc konstrukcje przed zawilgoceniem i rozwojem pleśni i grzybów. Płyta posiada klasę reakcji na ogień A1, odpowiadającą klasyfikacji „wyrób niepalny”, dzięki czemu zwiększa bezpieczeństwo pożarowe między piętrami i spełnia wymagania stawiane w Warunkach Technicznych, jakim powinny podlegać budynki i ich usytuowanie.

Dzięki lamelowemu układowi włókien, płyty PAROC CGL 20cy nie wymagają mechanicznego kotwienia do stropu. Po odpowiednim przygotowaniu podłoża sufitowego, płyty są gotowe do przyklejenia metodą grzebieniową, w dwóch etapach. Fabrycznie zagruntowana powłoką krzemianową warstwa wierzchnia ze ściętymi krawędziami ułatwia i przyspiesza montaż, gdyż nie wymaga obróbki, przycinania i szlifowania wełny. Płyty stanowią idealną warstwę podkładową dla końcowego wykończenia sufitu – fazowane krawędzie, po końcowym natryśnięciu farby dekoracyjnej, pozwalają na osiągnięcie równego i estetycznego wyglądu zaizolowanej powierzchni sufitu.

Rada eksperta:

Podłoże betonowe od dolnej strony stropu powinno charakteryzować się odpowiednią przyczepnością. W przypadku podłoża problematycznego, przed montażem izolacji należy je zabezpieczyć odpowiednim preparatem gruntującym. Płyty izolacyjne przyklejamy „na mijankę”, nanosząc zaprawę klejową na płytę w dwóch krokach: najpierw przez przeszpachlowanie gładką stroną pacy, a następnie naniesienie i rozprowadzenie kolejnej warstwy pacą zębatą. W celu optymalnego wykończenia wierzchniej warstwy stropu izolowanego płytami PAROC CGL 20cy, zaleca się używanie farb o strukturze porowej, które podwyższają właściwości dźwiękochłonne konstrukcji. Dla równomiernego pokrycia farbą, natrysk wykonujemy z odległości ok. 30 cm.

Adam Buszko
Szef Wsparcia Sprzedaży Izolacji Budowlanych
Paroc Polska

Właściwości techniczne:

Norma zharmonizowana: EN 13162:2012
Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λD: 0,037 W/mK
Klasa reakcji na ogień: A1
Wytrzymałość na ściskanie CS(Y), σm: 20 kPa
Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni TR, σmt: 20 kPa
Krótkotrwała nasiąkliwość wodą WS: ≤ 1 kg/m²
Długotrwała nasiąkliwość wodą WL(P): ≤ 3 kg/m²
Opór dyfuzyjny pary wodnej MU, µ: 1
Klasa tolerancji grubości: T5

Dostępne wymiary:

długość: 1200 mm
szerokość: 200 mm
grubość: 50-200 mm

Zostaw komentarz

Twój e-mail nie będzie opublikowany. Pola z gwiazdką * są obowiązkowe.