IzolacjaProdukty

Grunt to odpowiednia izolacja

Fundamenty należą do kluczowych konstrukcji wpływających na zachowanie komfortu termicznego wewnątrz budynku. Nieocieplone lub niedokładnie ocieplone ściany gruntowe mogą powodować nawet 20-25 % ogólnych strat ciepła z obiektu. W zapobieganiu mostkom termicznym tworzącym się poniżej poziomu gruntu pomóc mogą sprawdzone rozwiązania, takie jak płyta izolacyjna PAROC GRS 20.

Do zewnętrznej izolacji ścian fundamentowych doskonale nadaje się wełna mineralna PAROC, stanowiąca optymalne rozwiązanie zarówno dla izolacji termicznej, jak i drenażu. PAROC GRS 20 to niepalna płyta gruntowa na bazie wełny kamiennej, którą można stosować w charakterze izolacji termicznej istniejących oraz wznoszonych ścian piwnic i podłóg na gruncie. Cechując się naturalnie niską nasiąkliwością wody oraz niskim wskaźnikiem podciągania kapilarnego, materiał skutecznie zabezpiecza konstrukcje przed wsiąkaniem wody zarówno w zewnętrznej warstwie fundamentu, jak i pod fundamentem. Jest to szczególnie istotne ze względu na wilgoć gromadzącą się w przylegającym gruncie. Otwarta struktura płyt pozwala na wysychanie budynku, odprowadzając wilgoć na zewnątrz, a także zachowując niski współczynnik przewodzenia ciepła λD = 0,035 W/mK oraz najwyższą klasę reakcji na ogień A1. Naprężenie płyty przy ściskaniu wynosi 20 kPa, co oznacza, że produkt może wytrzymać 2000kg/m2 ciężaru.

Rada eksperta

W określonych warunkach ocieplenie ściany fundamentowej do głębokości 1 metra poniżej poziomu terenu nie jest obowiązkowe. Może to prowadzić do formowania się kluczowego mostka cieplnego na połączeniu podłogi i ściany zewnętrznej. Aby izolacja była efektywna, jedna strona płyty powinna stykać się z ciepłą konstrukcją np. podłogi, a druga – z podłożem gruntowym. Poniżej poziomu gruntu intensywność przenikania ciepła jest mniejsza, dlatego możemy zastosować materiał o mniejszej grubości i większej izolacyjności termicznej, niż w przypadku części nadziemnej. Warunkiem zachowania szczelności i uniknięcia powstawania mostków termicznych jest utrzymanie ciągłości izolacji w miejscu oparcia podłogi.

Adam Buszko, Szef Wsparcia Sprzedaży Izolacji Budowlanych, Paroc Polska

Zostaw komentarz

Twój e-mail nie będzie opublikowany. Pola z gwiazdką * są obowiązkowe.