Na stronie e-dobrydom.pl mogą występować wpisy o charakterze reklamowym.

IzolacjaProdukty

Jak stworzyć skuteczną termoizolację fundamentu?

Najlepszym rozwiązaniem jest izolacja perymetryczna z zastosowaniem przeznaczonych do tego materiałów Fot. Knauf Therm

Fundament to element spoczywający w zimnym i wilgotnym otoczeniu gruntu, dlatego należy zadbać o jego skuteczne ocieplenie bez względu na sposób posadowienia. Istnieją różne metody hydro- i termoizolacji, jednak najkorzystniejsze efekty daje izolacja obwodowa.

O potrzebie termoizolacji pionowych ścian fundamentu mówi się najczęściej w kontekście budynków z piwnicą, która jest coraz częściej adaptowana na pomieszczenie użytkowe. Ta sama konieczność dotyczy także obiektów niepodpiwniczonych. Naczelna zasada mówi, że spód fundamentu powinien spoczywać poniżej strefy przemarzania, której poziom zmienia się w zależności od strefy klimatycznej Polski. Na przykład we wschodnich województwach może ona wynosić od 1,2 do 1,4 metra, natomiast w zachodniej części kraju 0,8 metra. W każdym z tych przypadków ściany fundamentu nadal są jednak narażone na temperatury spadające poniżej zera w wyższych warstwach gruntu. W przypadku niedostatecznej termoizolacji podziemnych części budynku strumień ciepła migruje przez ściany zewnętrzne pionowo w dół. Najlepszym rozwiązaniem na uniknięcie podwyższonych ubytków energii do gruntu jest stworzenie perymetrycznej izolacji fundamentu.

Jakie są metody ocieplenia fundamentu?

Podziemne części budynku muszą być zabezpieczone przed występującą w otaczającym je środowisku wilgocią i minusowymi temperaturami. W okresie zimowym woda zamarza, co może doprowadzić do rozsadzania fundamentu. Zastosowany układ hydroizolacji i termoizolacji powinien być więc szczelny, a ponadto odporny na obciążenia wywoływane parciem gruntu, jak również uszkodzenia przez korzenie czy gryzonie. Można wymienić trzy metody izolacji różniące się między sobą kolejnością następowania po sobie warstw hydroizolacji i termoizolacji. Pierwszym z nich jest układ, w którym termoizolacja jest stosowana od wewnętrznej strony fundamentu, natomiast hydroizolacja po jego zewnętrznej stronie. Takie rozwiązanie jest jednak niekorzystne, biorąc pod uwagę fakt, że grunt po zewnętrznej stronie budynku ma niższą temperaturę niż w strefie bezpośrednio pod budynkiem. Dlatego termoizolację fundamentu należy umieszczać zawsze od strony ścian zewnętrznych, co pozwoli ponadto zapewnić ciągłość ocieplenia, dzięki połączeniu jej z warstwą styropianu fasadowego. W drugim wariancie termoizolacja jest układana na folii paroizolacyjnej, a od strony gruntu tworzy się warstwę hydroizolacji, która chroni bezpośrednio styropian przed zawilgoceniem. Generuje to jednak ryzyko uszkodzenia hydroizolacji. Najbezpieczniejszym i najlepszym z punktu widzenia fizyki budowli rozwiązaniem jest izolacja perymetryczna, w której warstwa odpowiednio grubego i twardego materiału termoizolacyjnego pełni funkcję ochronną dla hydroizolacji, będącej newralgicznym zabezpieczeniem konstrukcji fundamentu. Często w takich przypadkach stosuje się styropian ekstrudowany lub płyty polistyrenowe, jednak tylko pod warunkiem, że posiadają one odpowiednią odporność mechaniczną i nienasiąkliwość.

Styropian Knauf Therm Expert Hydro 100 λ 36
Fot. Knauf Therm

Jak wykonać ocieplenie obwodowe fundamentu?

Prace należy rozpocząć od stworzenia funkcjonalnej izolacji przeciwwodnej. Hydrofobowe płyty EPS mocuje się klejem bitumicznym, który nie zawiera rozpuszczalników. Zaprawę należy nanosić punktowo, zgodnie z zaleceniami producenta. Niedopuszczalne jest stosowanie mocowań mechanicznych, które spowodowałyby uszkodzenie i przerwanie ciągłości izolacji. Płyty należy układać szczelnie, aby uniknąć mostków termicznych. Najlepiej w tym celu stosować płyty do termoizolacji fundamentu ze specjalnym frezem, jak np. Knauf Therm Expert Hydro 100 λ 36. Formowany metodą wtrysku pneumatycznego materiał posiada na krawędziach specjalnie wyprofilowany zamek typu Z, który umożliwia precyzyjne układanie płyt na styk. Doskonała odporność materiału na naprężenia ściskające CS λ 100 kPa sprawia, że można go stosować bezpośrednio do gruntu, bez użycia folii kubełkowej, nawet na głębokości 3 metrów. W przypadku, gdy fundament jest posadowiony na gruncie spoistym lub konieczne jest zastosowanie drenażu, zaleca się ułożenie na płytach warstwy rozdzielającej w postaci włókniny filtrującej. Na ich powierzchni wytłoczono drobnowymiarową siatkę, która ułatwia odprowadzanie wody. Włóknina z jednej strony zapobiega osadzaniu się gruntu na styropianie i zatykanie kanalików, a z drugiej – umożliwia kontrolowane odprowadzanie wody do kolektora obwodowego. Styropian zastosowany jako płyty drenażowe umożliwia spływ wody w ilości 0,3 l/s*m. Jednocześnie dzięki ciasno upakowanej strukturze granulek posiada optymalną nienasiąkliwość, dzięki czemu gwarantuje zachowanie stałych parametrów cieplnych na poziomie 0,036 W/mK. Tak wykonaną warstwę termoizolacji ścian fundamentowych należy połączyć z termoizolacją cokołu. Płyty Knauf Therm Expert Hydro można stosować do tworzenia izolacji również w tej strefie, ze względu na ich wysoką odporność na uszkodzenia mechaniczne i proste krawędzie, które ułatwiają obróbkę w narożach budynku. W ten sposób powstaje zwarta i ciągła warstwa termoizolacji, która gwarantuje trwałość fundamentu i radykalnie ogranicza straty energii cieplnej do gruntu.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie: www.styropianknauf.pl

Zostaw komentarz

Twój e-mail nie będzie opublikowany. Pola z gwiazdką * są obowiązkowe.