IzolacjaPoradyProdukty

Mostki termiczne: szkodniki dla ciepłych domów

Komfort ciepła w domu zawdzięczamy wielu czynnikom. Jednym z pożeraczy energii, a w konsekwencji naszych pieniędzy są mostki termiczne powstające w systemie izolacji. Jak im zapobiec?

Mostki cieplne to takie obszary w przegrodach budowlanych, przez które w niekontrolowany sposób ucieka ciepło. Powstają w miejscu zastosowania materiałów o lepszej przewodności cieplnej, czyli najczęściej materiałów konstrukcyjnych, ale także tam, gdzie wadliwe zastosowano izolację i powstały nieszczelności instalacyjne. Można ich jednak uniknąć – zarówno liniowych, powstających na powierzchni przegrody, jak i tych związanych z zastosowaniem innego materiału, przerywającego ciągłość izolacji – czyli mostków punktowych.

Dach nad głową… w dwóch warstwach

W projekcie budynku mieszkalnego należy więc koniecznie wyeliminować liniowe mostki cieplne, wynikające z przyjętych rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych. Przykładem mostków liniowych mogą być niezaizolowane murłaty przez które bardzo łatwo może dojść do dużych strat ciepła. Ważne jest, aby izolacja otulała dom jak kołdra, bez żadnych przerw. – Aby uniknąć liniowych mostków termicznych, dach ocieplajmy zawsze w dwóch warstwach, kładąc jedną warstwę prostopadle do drugiej. Pierwsza warstwa izolacji pomiędzy krokwiami i druga nad albo pod krokwiami prostopadle do pierwszej. Należy przyjąć, że grubość izolacji dachu powinna wynosić minimum 30 cm, co za tym idzie, wełnę szklaną instalujmy nie tylko między krokwiami, ale w dwóch warstwach – mówi Sławomir Kocur, Kierownik Produktu ISOVER.

Ciepło fasady, które da się policzyć

W 2014 roku weszły w życie nowe warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – wraz z nimi zmienił się sposób liczenia współczynnika przenikania ciepła dla fasad. Obecnie więc należy uwzględniać punktowe mostki cieplne powstające na skutek przejścia, np. łączników mechanicznych i konsol mocujących fasadę wentylowaną przez izolację. – Wymagany poziom izolacyjności cieplnej Uc(max) dla fasady osiągniemy, dokładnie licząc Uc, i uwzględniając mostki cieplne powstałe na skutek montowania fasady wentylowanej za pośrednictwem konsol stalowych bądź aluminiowych. Kiedy montujemy materiał izolacyjny w fasadzie wentylowanej mogą powstawać mostki punktowe i liniowe. Mostków punktowych od konsol nie da się wyeliminować, ale można je ograniczyć oraz zawsze trzeba uwzględnić w obliczeniach cieplnych dla fasady. Mostki liniowe da się wyeliminować stosując odpowiednie, elastyczne materiały, podwójne warstwy izolacji oraz oczywiście zachowując właściwą dbałość wykonania prac – kontynuuje ekspert ISOVER.

Poprawny montaż

Dokładność i jakość wykonywanych prac ma znaczący wpływ na powstawanie mostków cieplnych. Wykonawcy, stosując ciężką i sztywną wełnę mineralną skalną, bardzo często mają problemy z dokładnym zaizolowaniem miejsc styku izolacji z aluminiową konsolą. Z tego powodu warto stosować bardziej elastyczną wełnę mineralną szklaną, którą łatwiej dopasowuje się do podkonstrukcji fasady, unikając tym samym mostków termicznych. – Wszystkie wymogi, które zapewnią skuteczną izolację bez mostków cieplnych, spełniają produkty ISOVER: Super-Vent Plus o lambdzie 0,031 W/mK i niedostępnym dotąd na rynku zakresie grubości do 180 mm (do fasad wentylowanych) czy ISOVER TF Hobby o lambdzie 0,035 W/mK (metoda „lekka mokra” czyli ETICS), a do ścian działowych Aku-Płyta czy Polterm Uni – podsumowuje Sławomir Kocur.

Zostaw komentarz

Twój e-mail nie będzie opublikowany. Pola z gwiazdką * są obowiązkowe.