OgródOgrodzenieProdukty

Normy prawne dotyczące ogradzania posesji

Zanim ogrodzisz posesję zgodnie ze swoim pomysłem, sprawdź, czy robisz to zgodnie z prawem. Wiele kwestii związanych z wyglądem i funkcjonowaniem ogrodzenie regulują bowiem przepisy prawa budowlanego.

Zgłoszenie budowy ogrodzenia

Choć budowa ogrodzenia nie wymaga zezwolenia, w niektórych przypadkach należy taki zamiar zgłosić w starostwie co najmniej 30 dni przed planowanym rozpoczęciem robót budowlanych.

Zgłoś budowę ogrodzenia, gdy:

– ogrodzenie ma być stawiane od strony dróg, ulic, torów kolejowych i innych miejsc publicznych
– ogrodzenie ma być wyższe niż 2,2 m – niezależnie od tego, czy jest stawiane od strony miejsc publicznych, czy też między działkami

Nie trzeba zgłaszać budowy ogrodzeń stawianych tymczasowo, na przykład na czas budowy domu.

Co jeszcze warto wiedzieć o grodzeniu posesji, by zrobić to zgodnie z prawem?

Postaw ogrodzenie na terenie swojej posesji

Ogrodzenie nie może przekraczać granic działki wyznaczonych przez geodetę.

Jeśli chcesz ogrodzić posesję systemem z ostrymi elementami, musi mieć on co najmniej 1,8 m wysokości

Ogrodzenie nie może stwarzać zagrożenia dla ludzi i zwierząt – niektóre systemy wyposażone są w ostre zakończenia – na przykład system Bekafor Classic firmy Betafence, który można zamontować tak, by ostre końce znalazły się u góry ogrodzenia lub na dole. W przypadku ogrodzenia niższego niż 1,8 m wystarczy zamontować panele Bekafor Classic ostrymi końcówkami w dół, by nie złamać przepisów.

Furtki i bramę wjazdową zamontuj tak, by otwierały się do środka posesji

Gdy masz małą działkę lub krótki podjazd do garażu, doskonałą alternatywą dla bramy skrzydłowej będzie brama przesuwna. Skrzydło bramy, przesuwając się wzdłuż ogrodzenia, „oszczędza” przestrzeń przed garażem. Gdy nie masz zbyt dużo miejsca wzdłuż ogrodzenia, wybierz bramę przesuwną na rolkach – skrzydło tej bramy, w przeciwieństwie do bram samonośnych, nie wymaga przeciwwagi, więc jest krótsze niż skrzydło bramy samonośnej dla tej samej szerokości wjazdu.

W zgodzie z sąsiadami

Jeśli chcesz ogrodzić działkę od strony sąsiada, może on wykazać się dobrą wolą i partycypować w kosztach takiego ogrodzenia. Jednak przepisy budowlane nie regulują tej kwestii, więc równie dobrze sąsiad może odmówić sąsiedzkiej współpracy.

Natomiast gdy postawione przez Ciebie ogrodzenie między sąsiadującymi działkami będzie wymagało naprawy lub konserwacji, sąsiad zobowiązany jest w połowie pokryć koszty takich działań. W praktyce wiadomo jednak, że nie zawsze udaje się z sąsiadem dojść do porozumienia. Warto zatem wybrać wysokiej jakości system ogrodzeniowy, który nie będzie wymagał regularnej i kosztownej konserwacji.

Wysokiej jakości systemy Betafence latami wyglądają jak nowe bez konieczności regularnej konserwacji

Zostaw komentarz

Twój e-mail nie będzie opublikowany. Pola z gwiazdką * są obowiązkowe.