Na stronie e-dobrydom.pl mogą występować wpisy o charakterze reklamowym.

Narzędzia, maszynyPoradyProdukty

Twoje urządzenie ma taką trwałość jak najsłabszy jego element. Części oryginalne czy zamienniki?

Każdy użytkownik maszyn i urządzeń – maszyn budowlanych, agregatów, pomp, do pielęgnacji ogrodu, itp. – styka się z koniecznością okresowej wymiany jakiejś części. Zazwyczaj sytuacja ta dotyczy materiałów eksploatacyjnych, które zużywają się podczas pracy – im większa intensywność użytkowania urządzenia, tym szybciej owe części ulegają zużyciu.

– Systematyczne przeglądy urządzeń, a przede wszystkim tych części, których stan techniczny wpływa na prawidłowe funkcjonowanie danego urządzenia, są niezwykle istotne i konieczne. Podstawowe wskazówki dotyczące przeglądów i konserwacji maszyny oraz jej części eksploatacyjnych są przedstawione przez producenta w instrukcji obsługi danego modelu urządzenia. Oczywiście zalecane terminy oparte są na standardowych parametrach czasu i intensywności eksploatacji. Trzeba więc pamiętać, że jeśli maszyna jest eksploatowana intensywnie, często i przez dłuższy czas, to powinna być sprawdzana praktycznie przed każdym dniem pracy – mówi Wojciech Zawada, Menadżer Działu części zamiennych i akcesoriów w firmie Aries Power Equipment, która jest Generalnym Dystrybutorem maszyn i urządzeń Honda oraz maszyn budowlanych Mikasa w Polsce.

Prawidłowa eksploatacja i konserwacja a funkcjonowanie maszyny

Nie od dziś wiadomo, że prawidłowa obsługa maszyny – użytkowanie, konserwacja i serwisowanie – ma znaczenie. Żywotność urządzeń zależy nie tylko od jakości produkcji – równie kluczowym czynnikiem jest właściwe jej utrzymywanie w dobrym stanie. Indywidualni właściciele i użytkownicy maszyn bardzo często lekceważą ten aspekt. Na podstawie wieloletniego doświadczenia własnego i naszej autoryzowanej sieci serwisowej, stwierdzam, niestety, że to użytkownicy przyczyniają się do przyspieszonego zużycia, a wręcz niszczenia sprzętu. Zaniedbują sprawdzanie filtrów, świec i oleju lub ich wymiany w przypadku konieczności, pozostawiają paliwo w zbiornikach na dłuższy okres nieużywania maszyny, nie dokonują systematycznych i zalecanych przeglądów technicznych. Do serwisu, zazwyczaj zgłaszają się dopiero z awarią maszyny – mówi Robert Spaltabaka, Szef Sieci Serwisowej Aries Power Equipment – Generalnego Dystrybutora maszyn i urządzeń Honda oraz maszyn budowlanych Mikasa w Polsce. Wszystkie zaniedbania, nawet te najbardziej błahe, finalnie mogą prowadzić do uszkodzenia podzespołu roboczego, silnika a nawet całego urządzenia. Wówczas koszty naprawy też mogą być wysokie.

Materiały eksploatacyjne a funkcjonowanie maszyny

Najbardziej „wrażliwymi” elementami każdej maszyny są tzw. materiały eksploatacyjne, które w sposób naturalny zużywają się podczas użytkowania. Są to na przykład, zależnie od rodzaju maszyny: filtry, świece, ostrza tnące, głowice żyłkowe, linki i cięgła sterujące/sterowe, elementy gumowe i  gumowo-metalowe, uszczelki, bezpieczniki urządzeń energetycznych, itp. Regularne kontrole ich stanu technicznego i wymiana są konieczne ze względu na wpływ jaki mają na prawidłowe funkcjonowanie maszyny. Najistotniejsze znaczenie dla trwałości urządzenia mają przede wszystkim filtry – powietrza i paliwa.

Filtr powietrza

Filtr powietrza ulega mechanicznemu zużyciu, dlatego powinien być systematycznie czyszczony i wymieniany. Jest kilka rodzajów filtrów powietrza, dostosowanych do konstrukcji i przeznaczenia maszyn: papierowe, gąbkowe (zatrzymujące większe zanieczyszczenia), papierowo-gąbkowe oraz te o bardziej skomplikowanej konstrukcji, które są stosowane w maszynach pracujących w bardzo trudnych warunkach. Na przykład w wybranych maszynach budowlanych Mikasa typu ubijak wibracyjny, zagęszczarki i przecinarki, instalowany jest dwustopniowy system filtracji – filtr cyklonowy i właściwy. Filtr cyklonowy powoduje czterokrotnie lepszą wydajność systemu filtracji niż filtr pojedynczy, a automatyczne wyrzucanie cząsteczek kurzu i pyłu na zewnątrz radykalnie zmniejsza zatykanie się filtrów głównych i jednocześnie istotnie ogranicza konieczność serwisowania maszyny.

• Jaki ma wpływ na funkcjonowanie maszyny?

Silnik spalinowy potrzebuje do prawidłowego działania czystego powietrza, które zapewnia filtr powietrza. Filtr brudny lub uszkodzony nie spełnia swojej roli. Zatkany – ogranicza dopływ powietrza do silnika, a uszkodzony filtr papierowy może powodować przedostawanie się nieoczyszczonego powietrza do silnika. Pył i osad mogą spowodować zanieczyszczenie gaźnika, nadmierne i zbyt szybkie zużycie cylindrów, tłoków i pierścieni silnika. Skutki braku dopływu czystego powietrza w odpowiedniej ilości do silnika są bardzo poważne. Mówiąc ogólnie, obniża to jego moc, pogarsza wydajność maszyny i zwiększa zużycie paliwa. Należy jeszcze tu dodać ponadnormatywną emisję spalin przedostających się do środowiska, wyższe koszty eksploatacji i znacznie głośniejszą pracę silnika. Chciałbym też bardzo mocno podkreślić, że silnik spalinowy nie może pracować bez dedykowanego filtra powietrza, w przeciwnym wypadku silnik ten trafi, raczej wcześniej niż później, do serwisu – wyjaśnia Wojciech Zawada.

• Kiedy należy wymienić filtr powietrza?

Podczas kontroli filtra powietrza kierujemy się dwoma kryteriami – czasem eksploatacji i oceną stopnia jego zużycia. Standardowy harmonogram przeglądów i wymiany podany jest w każdej instrukcji obsługi. W praktyce, częstotliwość wymiany zależy od warunków pracy danej maszyny i intensywności jej eksploatacji. Systematyczna kontrola stanu technicznego filtrów powietrza umożliwia, w przypadku niewielkiego zanieczyszczenia, szybkie usunięcie zabrudzeń (uważając, by nie wcierać brudu i by zanieczyszczenia nie przedostały się do kolektora ssącego). Silnie zabrudzone, zdeformowane i uszkodzone filtry powinny być natychmiast wymienione.

Filtr paliwa oraz gaźnik

Filtr paliwa jest istotnym elementem maszyn i urządzeń spalinowych zapewniającym właściwe oczyszczenie paliwa przed jego dostarczeniem do silnika.

• Jaki ma wpływ na funkcjonowanie maszyny?

Filtr, oczyszczając paliwo, zabezpiecza silnik przed uszkodzeniami mechanicznymi, zapewnia fabrycznie ustawiony poziom zużycia paliwa oraz emisji spalin. Warto mieć świadomość, że w Polsce, ogólnie mówiąc, jakość dostępnego paliwa pozostawia wiele do życzenia. Dlatego eksperci serwisów rekomendują systematyczną kontrolę stanu technicznego filtrów paliwa i gaźników. Lekceważenie, zapominanie o wymianie filtra paliwa powoduje namacalne szkody i kosztowne w dalszej kolejności konsekwencje. Silnik, do którego dostało się zanieczyszczone paliwo, zaczyna nieprawidłowo pracować, ulega nadmiernemu zużyciu i zwiększa między innymi zużycie paliwa. I jeszcze praktyczna rada – jeśli silnik nie chce odpalić, szukajmy też przyczyn właśnie w filtrze paliwa – przestrzega Wojciech Zawada.

Dodatkowo warto pamiętać o usunięciu paliwa ze zbiornika oraz gaźnika maszyn, których nie będziemy używać przez dłuższy czas. Paliwo pozostawione w zbiorniku na dłużej niż miesiąc traci właściwości, a w zbiorniku powstaje osad, który następnie trafia do gaźnika i zatyka jego dysze. Dysze gaźnika, ze względu na bardzo małe średnice, są wrażliwe na najmniejsze cząsteczki osadu. Zatkane, uniemożliwiają uruchomienie silnika. Rozwiązanie problemu jest proste – po pierwsze nie należy długo przetrzymywać paliwa w zbiorniku, po drugie – trzeba regularnie wymieniać filtr. W przypadku podejrzenia zatkania się dysz gaźnika, trzeba koniecznie dostarczyć maszynę do autoryzowanego serwisu. W naszych autoryzowanych punktach serwisowych oczyszczanie gaźników przebiega bardzo sprawnie, a do tego celu standardowo stosowane są nowoczesne myjki ultradźwiękowe – dodaje Robert Spaltabaka. Najprostszym sposobem uniknięcia tych problemów jest wypalenie paliwa z gaźnika przed dłuższym postojem, a na zimę – usunięcie paliwa ze zbiornika.

• Kiedy należy wymienić filtr paliwa?

Pierwszą wskazówką jest instrukcja obsługi danej maszyny, w której wskazana jest częstotliwość monitorowania stanu filtra oraz jego wymiany. Nie lekceważmy tego – koszt filtra paliwa i jego wymiany jest wręcz błahy i nie warto z tego powodu narażać się na koszty napraw, a tym bardziej na koszt wymiany silnika.

W maszynach budowlanych, które z reguły pracują w trudnych i bardzo trudnych warunkach, należy dodatkowo zwrócić uwagę na stan techniczny oraz jakość sprzęgła, mieszka i pasków klinowych.

Sprzęgło

Sprzęgło wpływa na bezpieczeństwo i jakość wykonania zadania. Zapewnia stabilność działania układu korbowego a także osiągnięcie właściwej częstotliwości pracy maszyny, która jest niezbędna do uzyskania oczekiwanej wydajności.

Mieszek

Mieszek to jedna z najważniejszych części ubijaków wibracyjnych decydującym o jakości zagęszczania gruntu. W stopkach wibracyjnych Mikasa, mieszki są precyzyjnie dostosowane do parametrów maszyny i są w specjalny sposób wzmocnione, by zapewnić długotrwałe oraz bezawaryjne działanie maszyny. Zastosowanie nieoryginalnego mieszka może spowodować niekontrolowane wycieki oleju i nieprawidłową częstotliwość pracy stopki – wyjaśnia Tomasz Mazur, Menadżer Produktu – Silniki i Maszyny Budowlane z Aries Power Equipment, Generalnego Dystrybutora maszyn Honda oraz maszyn budowlanych Mikasa w Polsce.

Pasek klinowy

Pasek klinowy przenoszący napęd z silnika na wibrator również wpływa na jakość działania danej maszyny. Właściwości pasków klinowych stosowanych w maszynach budowlanych Mikasa, jak profil, długość i elastyczność, są dopasowane do parametrów typu maszyny. Nieoryginalny zamiennik, siłą rzeczy, nie może posiadać potrzebnych cech. Jeśli jest zbyt luźny, może powodować poślizg maszyny i szybkie zużycie podczas użytkowania maszyny. Natomiast za ciasny – nadmiernie obciąża układ łożyskowo-korbowy, czego skutkiem jest szybkie zużywanie się łożysk oraz zatarcie końcówek wału. Finalnie maszyna nie osiąga wydajności założonej przez producenta i może wymagać kolejnych nakładów finansowych na naprawy – dodaje Tomasz Mazur.

Części oryginalne a trwałość maszyny

Wymiana materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych jest naturalnym elementem procesu użytkowania urządzenia. Niektórzy w takich sytuacjach decydują się na zakup tańszych zamienników lub podróbek. W przypadku paru materiałów eksploatacyjnych jak na przykład filtry – olejowe, paliwa i powietrza – na rynku dostępne są zamienniki alternatywnych producentów i kuszą niższą ceną. Jednak trzeba mieć świadomość, że zamienniki są produkowane według jednego standardu czyli bez uwzględniania specyfiki konstrukcji poszczególnych maszyn i urządzeń.

W przypadku silników oraz części zamiennych – mamy do czynienia z oryginałami lub podróbkami. Części silników takie jak tłoki, pierścienie i uszczelki, zwłaszcza pod głowice, należą do grupy najczęściej podrabianych części. A to właśnie one mają decydujący wpływ na żywotność silnika i stanowią gwarancję jakości całej maszyny. Na przykład podrobione pierścienie są wykonane z nieodpowiednich materiałów, dlatego pękają w krótkim okresie użytkowania a nawet podczas montażu i nadmiernie się zużywają. A ponieważ silnik nie działa bez pierścieni, więc trzeba kupić kolejne. To po prostu się nie opłaca – wyjaśnia Wojciech Zawada, Menadżer Działu części zamiennych i akcesoriów w firmie Aries Power Equipment, która jest Generalnym Dystrybutorem maszyn i urządzeń Honda oraz maszyn budowlanych Mikasa w Polsce. – Każda część zamienna sygnowana przez Mikasa i Honda, jest produkowana z niezwykłą precyzją, pod kątem danego typu silnika i jest identyczna z częściami, w które maszyny i urządzenia są fabrycznie wyposażone. Części podrobione, oprócz tego, że są wykonane z materiałów o niewiadomej jakości, nie trzymają parametrów wymiarowych. Natomiast Honda i Mikasa nieustannie doskonalą rozwiązania techniczne i jakość materiałów, wprowadzają innowacje. Każdy typ silnika ma właściwą sobie specyfikę konstrukcji i produkcji. Części zamienne dobierane są według numeru seryjnego. Podróbki, często mimo podobnego wyglądu, nie spełniają parametrów części zamiennych do oryginalnych maszyn Honda, ani Mikasa, ani innych producentów, których urządzenia dystrybuujemy. Każdy silnik, urządzenie, maszyna produkcji Honda to przemyślana koncepcja zespołu inżynierów i dopracowana konstrukcja składająca się z podzespołów najlepszej jakości. Każdy jej element współtworzy jedną całość, a wszystkie podzespoły i materiały eksploatacyjne są produkowane według bardzo rygorystycznych norm jakości, sprawdzone i przetestowane przez Honda. Dokładnie według tych samych procedur produkowane są materiały eksploatacyjne i części zamienne, dlatego stosowanie oryginalnych części zapewnia maszynie zachowanie długiej żywotności i trwałości.

Czy warto ryzykować uszkodzenie drogiego urządzenia?

• Tańsze zamienniki i podróbki części zamiennych a funkcjonowanie maszyny

Zastosowanie nieoryginalnej części niweczy przyjęte przez producenta założenia, a urządzenie traci na wartości, ponieważ jedna, nawet najmniejsza nieoryginalna, część zamienna wpływa na funkcjonowanie całości. Po takiej operacji urządzenie nie funkcjonuje w 100% według parametrów producenta. Zamienniki i podróbki niosą ryzyko uszkodzenia urządzenia lub jego części, niepoprawną pracę silnika, zwiększenie zużycia paliwa, emisji spalin i poziomu głośności.

Nieoryginalne części zamienne są czasami tańsze, ale i niebezpieczne. Często są bardzo krótkotrwałym rozwiązaniem, które zazwyczaj pociąga za sobą poważniejsze konsekwencje finansowe. Wracając do przykładu filtrów, te do silników Honda, które są stosowane nie tylko w oryginalnych urządzeniach i maszynach Honda, ale również w maszynach Mikasa oraz w wielu urządzeniach innych producentów, mają specjalną, opatentowaną konstrukcję, dostosowaną do parametrów urządzenia, zapewniającą maksymalnie długi okres poprawnego działania silnika. Żaden tańszy zamiennik ani podróbka nie są w stanie dać takiej gwarancji. – dodaje Wojciech Zawada. Warto zatem traktować posiadane urządzenie jak samochód – część zamienna czy materiał eksploatacyjny za parę złotych może zniszczyć maszynę wartą od kilkuset do kilku tysięcy złotych.

Jakie są konsekwencje stosowania zamienników i podróbek?

• Utrata gwarancji

Warto pamiętać, że używanie w urządzeniach objętych gwarancją części innych niż oryginalne, skutkuje utratą gwarancji. Honda oferuje klientom bardzo korzystne warunki gwarancji, ponieważ firma jest w 100% pewna jakości wyprodukowanych maszyn i urządzeń. Nie może natomiast ponosić odpowiedzialności za funkcjonowanie maszyny, w której zainstalowano nieoryginalną część zamienną czy materiał eksploatacyjny. – wyjaśnia Robert Spaltabaka, Szef Sieci Serwisowej Aries Power Equipment. Nasz klient detaliczny otrzymuje standardowo 2-letni okres gwarancyjny na maszyny Honda, ale warto też wiedzieć, że wykonując okresowe przeglądy techniczne w naszej autoryzowanej sieci serwisowej, może wydłużyć ten okres do 60-ciu miesięcy czyli 5 lat. W przypadku maszyn budowlanych Mikasa gwarancja wynosi 12 miesięcy.

• Uszkodzenie silnika i/lub uszkodzenie całego urządzenia

• Spowodowanie obniżenia wydajności i trwałości urządzenia

• Generowanie dodatkowych kosztów zakupu kolejnych części lub/i napraw urządzenia

Jak rozpoznać oryginalne części zamienne?

Pierwszą oznaką jest opakowanie, dlatego, kupując nawet najmniejszą część do maszyny, warto na nie zwrócić uwagę. Każda oryginalna część Honda lub Mikasa posiada rozpoznawalne opakowanie z charakterystyczną etykietą zawierającą:
– napis „Genuine parts” lub „Genuine accessories” (oryginalna część lub materiał eksploatacyjny)
– kraj produkcji, np. „Made in Japan”
– nazwę części, np. „Air filter”
– numer katalogowy części, np. 17211-ZL8-023
– kod kreskowy

Jedynym pewnym miejscem zakupu oryginalnych części do maszyn i urządzeń jest autoryzowany punkt serwisowy. Przez ponad 20 lat funkcjonowania stworzyliśmy w kraju szeroką sieć autoryzowanych punktów serwisowych i dilersko-serwisowych, w których oferujemy oryginalne materiały eksploatacyjne i części zamienne do maszyn i urządzeń przez nas dystrybuowanych, w tym Honda, Mikasa – mówi Robert Spaltabaka. – Są to starannie dobrani partnerzy, wykwalifikowani w obsłudze i serwisowaniu oferowanych przez nas urządzeń według standardów znanych japońskich producentów. Dzięki nowoczesnym systemom i Centrum Logistycznemu Honda w Pniewach koło Poznania, które wspiera obsługę klientów na terenie Polski, krajów nadbałtyckich i wschodniej części Niemiec, zapewniamy bardzo szybką realizację zleceń. Jeśli nasz autoryzowany serwis nie posiada danej części akurat w chwili przyjęcia zamówienia, będzie ją mieć w ciągu 2-3 dni. Dostawa z Centrum Logistycznego trwa do 2 dni w przypadku tak zwanych części rotujących i do 3 dni w przypadku pozostałych części.

www.mojahonda.pl

Zostaw komentarz

Twój e-mail nie będzie opublikowany. Pola z gwiazdką * są obowiązkowe.