Materiały budowlane i wykończenioweProdukty

Wymagania bezpieczeństwa przeciwpożarowego – ściany ognioodporne z silikatów

Realizacja inwestycji budowlanych stawia przed wykonawcami szczególne wymagania w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego, które ściśle uregulowane jest ustawowo. Stosując wysokiej jakości materiały, jakimi są silikaty, można osiągnąć prawidłowy poziom odporności ogniowej ścian spełniając w ten sposób prawne wymogi, ale przede wszystkim zapewniając ochronę zdrowia i życia przebywających wewnątrz ludzi.

Zagwarantowanie prawidłowych warunków do życia bądź pracy to zadanie, jakie muszą spełniać wszystkie obiekty budowlane przeznaczone do użytku przez ludzi. Poza codzienną eksploatacją, poddawane są one jednak wyjątkowym próbom podczas zdarzeń losowych, jakimi są np. pożary. Aby z powodzeniem przeprowadzić akcję ratunkową, umożliwić ewakuację, zapewnić bezpieczeństwo ekipom ratowniczym oraz ograniczyć rozprzestrzenianie się ognia, stosowane są różnego rodzaju zabezpieczenia i systemy. Podstawą bezpieczeństwa jest jednak stopień odporności ogniowej i wytrzymałości materiałów konstrukcyjnych, z których wykonany został dany obiekt.

Silikat – materiał całkowicie niepalny

Zwarta struktura silikatowych elementów budowlanych gwarantuje bardzo dobre właściwości ognioodporne finalnego produktu. Dzięki temu w przypadku zagrożenia pozwalają one nie tylko ocalić życie i zdrowie ludzi, ale również ograniczyć utratę mienia, którym są same nieruchomości mieszkalne i użytkowe, a także znajdujące się w nich wyposażenie. Bloczki silikatowe, również te zawierające pigmenty koloryzujące (np. SILIKAT S), według unijnych wymogów zostały zaklasyfikowane ze względu na reakcję na ogień w klasie A1, co oznacza, że są materiałem całkowicie niepalnym. Dzięki najwyższej klasie odporności na ogień, silikaty mogą samodzielnie wydzielać strefy pożarowe w budynkach, a także być stosowane we wszystkich rodzajach obiektów bez ograniczeń związanych z ich klasą odporności pożarowej. Ponadto gwarantują one najwyższą nośność (R), szczelność (E) oraz izolacyjność ogniową (I). Oznacza to, że w razie pożaru nie rozprzestrzeniają ognia, nie odkształcają się i zachowują funkcje nośne konieczne do zachowania stabilności konstrukcji, przez określony czas eliminując w ten sposób ryzyko zawalenia ściany pod wpływem trudnych do przewidzenia przyrostów obciążeń. Zabezpieczają przed przenikaniem płomieni oraz gorących gazów, a także izolują pomieszczenia nie pozwalając na znaczny wzrost temperatury. Tym samym umożliwiają nie tylko przeprowadzenie sprawnej ewakuacji, ale również gwarantują bezpieczeństwo ekip strażackich, które ponadto mają ułatwione zadanie w gaszeniu pożarów.

Bezpieczeństwo przeciwpożarowe zgodne z normami

– Zgodnie z wytycznymi zawartymi w normie PN-EN-1996-1-2 określającej klasyfikację ogniową wyrobów budowlanych i elementów budynków, bloczki silikatowe mają zdecydowaną przewagę nad innymi materiałami murowymi. Już dla ściany grubości 12 cm z wyrobów pełnych można wykonać ścianę ogniową o klasie odporności ogniowej REI 120 – podkreśla Joanna Nowaczyk. Przegrody wykonane z silikatów nie tracą swoich właściwości nawet w trakcie długotrwałego oddziaływania ognia. W przypadku ścian nośnych oddzielających (kryteria REI) z uwagi na odporność ogniową zgodnie z EC6-PN-EN 1996-1-2, minimalna grubość ściany dla uzyskania klasy odporności ogniowej w zakresie od 30 do 60 min. wynosi 90 mm. A zatem już najcieńsze przegrody wykonane z bloczków silikatowych gwarantują spełnienie wymogów przeciwpożarowych. Ściany nienośne oddzielające, które muszą spełniać jedynie kryteria E oraz I (szczelność oraz izolacyjność) już przy grubości 70 mm uzyskują klasę odporności ogniowej 30. Biorąc pod uwagę, że zarówno przegrody nośne, jak i zwykłe ścianki działowe zazwyczaj budowane są o grubości od 100 mm, dzięki zastosowaniu silikatów mocno zwiększa się bezpieczeństwo wykonanych przy ich użyciu budynków – podsumowuje Joanna Nowaczyk.

Zostaw komentarz

Twój e-mail nie będzie opublikowany. Pola z gwiazdką * są obowiązkowe.